“ยิ่งใช้ ยิ่งได้” กร่อย! ปลัดกระทรวงการคลังรับยอดไม่เข้าเป้า เผยคนรายได้สูงอาจจะอยากช่วยรัฐบาลประหยัดงบประมาณ

777

“ยิ่งใช้ ยิ่งได้” กร่อย! ปลัดกระทรวงการคลังรับยอดไม่เข้าเป้า เผยคนรายได้สูงอาจจะอยากช่วยรัฐบาลประหยัดงบประมาณ

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การลงทะเบียนโครงการ ‘ยิ่งใช้ ยิ่งได้’ ที่ต้องการกระตุ้นให้ผู้มีรายได้สูงออกมาจับจ่ายใช้สอย วันละไม่เกิน 5,000 บาท โดยใช้จ่ายสูงสุด 60,000 บาท ได้รับ E-Voucher สูงสุด 7,000 บาท ซึ่งยอมรับว่ามีผู้เข้ามาลงทะเบียนน้อย
ซึ่งการที่คนลงทะเบียนน้อยน่าจะเป็นเพราะคนมีรายได้สูงอาจจะอยากช่วยรัฐบาลประหยัดงบประมาณ ส่วนหลังจากนี้หากยังมีงบประมาณเหลือจากโครงการดังกล่าว ก็จะเกลี่ยงบฯ ไปใช้ในโครงการอื่นเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนเพิ่มเติม เช่น คนละครึ่ง และช้อปช่วยชาติหรือไม่นั้น ยังไม่ได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าว
ส่วนกรณีที่มีเอกชนเสนอให้เพิ่มวงเงินโครงการคนละครึ่ง จากเดิม 3,000 บาท เพิ่มเป็น 6,000 บาทนั้น จะต้องมีการไปหารือร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อีกครั้งว่าจะบริหารงบฯ จาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ อย่างไร เนื่องจากขณะนี้มีหลายฝ่ายมีข้อเสนอขอใช้งบฯ เข้ามา ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และอื่นๆ ซึ่งก็จะพิจารณาว่าจะมีงบฯ เหลือเพื่อนำมาใช้ในโครงการคนละครึ่งมากน้อยอย่างไร
ขณะที่ยอดลงทะเบียนโครงการ ‘ยิ่งใช้ ยิ่งได้’ วันนี้ 22 มิ.ย. 2564 เวลา 23.30 น. มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 331,630 ราย สิทธิคงเหลือ 3,668,370 สิทธิ จากจำนวนทั้งหมด 4 ล้านสิทธิ