ปชช. 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ถึง 31 ส.ค. 64

ปชช. 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ถึง 31 ส.ค. 64

เผยประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ ไปรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 64 ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงที่มีสิทธิรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่

1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี

3. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน)

4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

7. โรคอ้วน (มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

 สอบถามเพิ่มเติม
-สายด่วนกรมรวบคุมโรค 1422
-สายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชั่วโมง)