อาจารย์จุฬาฯ จี้ถาม ทำไมไทยเดินหน้าซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่ม ทั้งที่ราคาแพงกว่าตัวอื่น และผลวิจัยพบว่าป้องกันการติดเชื้อ-แพร่เชื้อได้ต่ำสุด

2363

อาจารย์จุฬาฯ จี้ถาม ทำไมไทยเดินหน้าซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่ม ทั้งที่ราคาแพงกว่าตัวอื่น และผลวิจัยพบว่าป้องกันการติดเชื้อ-แพร่เชื้อได้ต่ำสุด

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ เรื่องการจัดซื้อวัคซีนของทางรัฐบาลไทย โดยระบุว่า ศบค. จัดหา Sinovac แล้ว 19.5+สั่งเพิ่ม 28 = 47.5 ล้านโดส (จากFB คุณสฤณี) รัฐบาลต้องเปิดเผยราคาที่ซื้อ Sinovac (ภาพจาก the Matter) และอธิบายเหตุผลว่า ทำไมจึงซื้อจำนวนมาก ทั้ง ๆ ที่ราคาแพง และผลวิจัย+ข้อเท็จจริงพบว่ากันการติดเชื้อ และกันการแพร่เชื้อได้ต่ำสุด คนไทยเข้าใจถ้าใช้เหตุผล

โดยทวีตดังกล่าวถูกรีทวีตออกไปเป็นจำนวนมาก และมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง

 

 

Facebook Comments