องค์การอนามัยโลก เปลี่ยนชื่อเรียกสายพันธุ์โควิด-19 ใช้อักษรกรีกแทนใช้ชื่อประเทศ เลี่ยงการตรีตราเป็นต้นตอการระบาด

498

 องค์การอนามัยโลก เปลี่ยนชื่อเรียกสายพันธุ์โควิด-19 ใช้อักษรกรีกแทนใช้ชื่อประเทศ เลี่ยงการตรีตราเป็นต้นตอการระบาด

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้ประกาศให้เปลี่ยนการเรียกชื่อสายพันธุ์โควิด-19 โดยจะใช้อักษรกรีก (Greek Alphabet) แทนการเรียกชื่อสายพันธุ์ด้วยชื่อประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงการตีตราประเทศต่างๆ ว่าเป็นต้นกำเนิดของโควิด-19 สายพันธุ์นั้นๆ

สายพันธุ์ที่ต้องกังวล (Variants of Concern; VOC) 4 สายพันธุ์

-สายพันธุ์ B.1.1.7 เดิม “สายพันธุ์อังกฤษ” เปลี่ยนเป็น “สายพันธุ์อัลฟ่า (Alpha)”

-สายพันธุ์ B.1.351 เดิม “สายพันธุ์แอฟริกาใต้” เปลี่ยนเป็น “สายพันธุ์เบต้า (Beta)”

-สายพันธุ์ P.1 เดิม “สายพันธุ์บราซิล” เปลี่ยนเป็น “สายพันธุ์แกมม่า (Gamma)”

-สายพันธุ์ B.1.617.2  เดิม “สายพันธุ์อินเดีย” เปลี่ยนเป็น “สายพันธุ์เดลต้า (Delta)”

blank

สายพันธุ์ที่ต้องสนใจ (Variants of Interest; VOI)

-สายพันธุ์ B.1.427/B.1.429 เดิม “สายพันธุ์แคลิฟอร์เนีย” เปลี่ยนเป็น “สายพันธุ์เอปซิลอน (Epsilon)”

-สายพันธุ์ P.2 เดิม “สายพันธุ์บราซิล” เปลี่ยนเป็น “สายพันธุ์ซีต้า (Zeta)”

-สายพันธุ์ B.1.525 ให้เรียกเป็น “สายพันธุ์อีต้า (Eta)”

-สายพันธุ์ P.3 เดิม “สายพันธุ์ฟิลิปปินส์” เปลี่ยนเป็น “สายพันธุ์เธต้า (Theta)”

-สายพันธุ์ B.1.526 เดิม “สายพันธุ์นิวยอร์ก”  เปลี่ยนเป็น “สายพันธุ์ไอโอต้า (Iota)”

-สายพันธุ์ B.1.617.1 เดิม “สายพันธุ์อินเดีย” เปลี่ยนเป็น “สายพันธุ์แคปป้า (Kappa)”

-สายพันธุ์ C.37 เดิม “สายพันธุ์เปรู” เปลี่ยนเป็น “สายพันธุ์แลมบ์ดา (Lambda)”