blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ เปิดให้ลงทะเบียน 21 มิ.ย. นี้ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง รับ...

โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ เปิดให้ลงทะเบียน 21 มิ.ย. นี้ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง รับ E-Voucher สูงสุด 7,000 บาท ถึง 4 ล้านสิทธิ 

-

โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ เปิดให้ลงทะเบียน 21 มิ.ย. นี้ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง รับ E-Voucher สูงสุด 7,000 บาท ถึง 4 ล้านสิทธิ 

โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ เปิดให้ลงทะเบียน 21 มิ.ย. นี้ รับ E-Voucher สูงสุด 7,000 บาท ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com (https://bit.ly/3xu9gRe) หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง 4 ล้านสิทธิ
โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” กำหนดให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ค่าบริการนวด สปา ทำผมทำเล็บ (ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบบัตรกำนัล (gift voucher) บัตรเงินสด (gift card) และสินค้าหรือบริการที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า)ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet)บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนในรูปของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher )โดยวงเงินใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ E-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน ซึ่งยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิต้องไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน และจะได้รับสิทธิ E-Voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ
โดยยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1-40,000 บาทแรก ได้รับ E-Voucher ร้อยละ 10 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน และยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,001-60,000 บาท ได้รับ E-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ซึ่งสิทธิ E-Voucher จะคืนเป็นวงเงินใน g-Wallet ทุกต้นเดือนถัดไป โดยสามารถใช้จ่ายด้วย E-Voucher ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในส่วนของประชาชนนั้น จะเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวันเป็นต้นไป จนกว่าจะครบ 4 ล้านสิทธิโดยผู้ที่เคยรับสิทธิโครงการของรัฐ อาทิ ชิมช้อปใช้ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ ม.33เรารักกันเราชนะ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการข้างต้นสามารถลงทะเบียนผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com
น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเชิญชวนร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ซึ่งเป็นโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นการ
บริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อ และเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มโดยร้านค้าที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน...

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง...
error: Alert: Content is protected !!