“ธนวัฒน์” นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ เดินหน้าเปิดประชุมรับฟังความเห็นใช้ที่ดินสาธารณะทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอน-โฮงพะชุม

155

“ธนวัฒน์” นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ เดินหน้าเปิดประชุมรับฟังความเห็นใช้ที่ดินสาธารณะทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอน-โฮงพะชุม

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 มิ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานที่ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการขอใช้ที่ดินสาธารณะ ที่ดินที่เลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอนสาธารณประโยชน์ วาระที่น่าสนใจคือ โครงการขอใช้และขอเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่เลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอนสาธารณประโยชน์เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและเศรษฐกิจชุมชนเมืองแม่เหียะ ที่ประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นจะให้ประชาชนใช้ประโยชน์รวมกัน

สำหรับที่ดินสาธารณะประโยชน์ เดิมเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอน หรือในอดีตเป็นโฮงพะชุมบ้านสันพระนอน ต.แม่เหียะ ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันมานาน ได้เกิดปัญหามานาน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาใช้ประโยชน์โดยไม่ถูกต้องมานานหลายปี จนกระทั้งตัวแทนชาวบ้านได้ฟ้องร้องขอที่ดินจำนวนประมาณ 7 ไร่คืน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยทางเทศบาลเมืองแม่เหียะก็ออกแบบแผนการจัดการใช้ที่ดินดังกล่าวไว้หมดแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเมืองแม่เหียะทั้งหมด สรุปการฟ้องร้องชาวบ้านชนะคดี ศาลสั่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรกรออกจากพื้นที่ แต่กรมส่งเสริมฯก็ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองแต่อย่างใด จนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งมาอาศัยอยู่

บรรยากาศห้องประชุม นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เปิดการประชุมโดยมีผู้ร่วมประชุมมีนายประพันธ์ จันทร์ต๊ะ ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่เหื้ยะ นายทวีชัย สิงห์โทราช เลขาฯนายก ทม.แม่เหียะ, นางอำพร ธนากูล กำนันตำบลแม่เหียะ, นายดี จันทคลักษณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ส่งไนท์ซาฟารี นายสุรศักดิ์ เวียนทอง ที่ปรึกษาวิสาหกิจฯ

ส่วนทางนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ นายพิรุณ พลฤทธิ์ สมาชิกสภา อบจ.มารับฟังปัญหาของชาวบ้านด้วย โดยภาคประชาชนมีนายประทุม เกิดนพคุณ ประธานประชาคม น.ส.ปุณฑริกา คำบุญทา ผู้แทนประชาชน, นายธัชชัย โกมลรัตน์ ผู้แทนประชาชน และมีนายสมบุญ หิรัญยโชต ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ และน.ส.อังคณา ปริยสิริ รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ และนายกษิดิศ คณาญาติ นิติกรชำนาญการ และนายอินทนา ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษานายก ทม.แม่เหียะ

สรุปที่ประชุม เบื้องต้น จะให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่นทำตลาด หรือตลาดสดชั่วคราว(กาดนัด) ส่วน อบจ.จะจัดเป็นตลาดกลาง ต่อไปได้หรือไม่นั้นจะได้มีการประชุมพิจารณาอีกครั้ง

ในที่ประชุมมีการหารือเรื่อง ผลการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เทศบาลเมืองแม่เหียะ แก้ไขรายละเอียดโครงการฯโดยให้ขอถอนสภาพและขอใช้ประโยชน์ที่ดินที่เลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอนสาธารณประโยชน์ และให้รอผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ของกรมส่งเสริมการเกษตรต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทางที่ประชุมจะสรุปปัญหาให้ชาวบ้านนำเสนอปัญหาดังกล่าวไปที่กระทรวงมหาดไทย ส่วน อบจ.เชียงใหม่ สรุปเรื่องในที่ประชุมนำเสนอ นายก อบจ.เชียงใหม่ต่อไปเพื่อสรุปปัญหาต่างๆดังกล่าว และยังหาข้อสรุปกรณีที่กรมส่งเสริมการเกษตรไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองต่อไปด้วย.

Facebook Comments