Lanna Coffee Hub Packaging เปิดรับสมัคร สายกาแฟ เป็นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไปกับเรา หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ เปิดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจของท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟรี!!! ปิดรับสมัคร ถึง 15 มิถุนายน 2564 นี้ท่านั้น 

133

Lanna Coffee Hub Packaging เปิดรับสมัคร สายกาแฟ เป็นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไปกับเรา หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ เปิดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจของท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟรี!!! ปิดรับสมัคร ถึง 15 มิถุนายน 2564 นี้ท่านั้น 

 ?ถ้าคุณมีร้านกาแฟ หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ อยู่ในพิกัด ดังต่อไปนี้
 ?ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่
 ?หากคุณเป็นคนกาแฟ  รุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไปกับเรา
? งานขายต้องมี งานรักษ์โลกต้องใส่ใจ
 ?เรามีการอบรมเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจของท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมัครได้ที่ ❤ ฮักกาแฟดอทคอม
? ปิดรับสมัคร 15 มิถุนายน 2564
Facebook Comments