AIS เดินหน้าหนุนภารกิจสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 ร่วมภาคสาธารณสุข และ หอการค้าฯ เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย พื้นที่ จังหวัดตาก

54

AIS เดินหน้าหนุนภารกิจสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 ร่วมภาคสาธารณสุข และ หอการค้าฯ เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย พื้นที่ จังหวัดตาก

11 มิถุนายน 2564: นายอาทยา หยู่เย็น หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคเหนือ เอไอเอส กล่าวว่า “AIS ยังคงสานต่อภารกิจ AIS 5G สู้ภัย COVID-19 ภายใต้แนวคิด “เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย” อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดระยะเวลาของการแพร่ระบาดในระลอก 3 ในช่วงที่ผ่านมา เราได้ทำงานกับพันธมิตรมากมาย ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยในครั้งนี้ เอไอเอส ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “TAK SAFE” กับภาคหอการค้า – สาธารณสุข-โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ที่มีเป้าหมายหลักคือ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งยังคงเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดย เอไอเอส เรามีความพร้อมในการ เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย ซึ่งนอกเหนือจากการสนับสนุนสัญญาณเครือข่ายคุณภาพแล้ว ได้นำอุปกรณ์เสริม Digital Service (5G FWA) เข้ามาเสริมประสิทธิภาพ เชื่อมต่อข้อมูลระบบงานทะเบียน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ เป็นไปด้วยความราบรื่น ทั้งที่โรงพยาบาลสนาม , จุดฉีดวัคซีนใน และ นอกพื้นที่ อาทิ ศูนย์ฉีดวัคซีน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก , โรงพยาบาลสนาม มทร.ล้านนา จ.ตาก และที่บ้านผาผึ้ง อ.วังเจ้า จ.ตาก และยังคงเดินหน้าภารกิจเช่อมต่อกับทุกภาคส่วน เพื่อนำศักยภาพที่มีเข้าเชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทยอย่างเต็มกำลัง ”

Facebook Comments