blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้14 มิ.ย. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

14 มิ.ย. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

-

14 มิ.ย. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

– รวมยอดสะสมระลอกใหม่ (เม.ย. – พ.ค. 64) จำนวน 4,120 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 4,053 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 41 ราย
– เสียชีวิตสะสม 26 ราย
(เม.ย.64)
– วันที่ 5 เม.ย. 64 จำนวน 4 ราย
– วันที่ 6 เม.ย. 64 จำนวน 2 ราย
– วันที่ 7 เม.ย. 64 จำนวน 5 ราย
– วันที่ 8 เม.ย. 64 จำนวน 36 ราย
– วันที่ 9 เม.ย. 64 จำนวน 148 ราย
– วันที่ 10 เม.ย. 64 จำนวน 186 ราย
– วันที่ 11 เม.ย. 64 จำนวน 281 ราย
– วันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวน 269 ราย
– วันที่ 13 เม.ย. 64 จำนวน 260 ราย
– วันที่ 14 เม.ย. 64 จำนวน 270 ราย
– วันที่ 15 เม.ย. 64 จำนวน 272 ราย
– วันที่ 16 เม.ย. 64 จำนวน 140 ราย
– วันที่ 17 เม.ย. 64 จำนวน 164 ราย
– วันที่ 18 เม.ย. 64 จำนวน 196 ราย
– วันที่ 19 เม.ย. 64 จำนวน 116 ราย
– วันที่ 20 เม.ย. 64 จำนวน 134 ราย
– วันที่ 21 เม.ย. 64 จำนวน 99 ราย
– วันที่ 22 เม.ย. 64 จำนวน 237 ราย
– วันที่ 23 เม.ย. 64 จำนวน 151 ราย
– วันที่ 24 เม.ย. 64 จำนวน 163 ราย
– วันที่ 25 เม.ย. 64 จำนวน 91 ราย
– วันที่ 26 เม.ย. 64 จำนวน 78 ราย
– วันที่ 27 เม.ย. 64 จำนวน 57 ราย
– วันที่ 28 เม.ย. 64 จำนวน 89 ราย
– วันที่ 29 เม.ย. 64 จำนวน 68 ราย
– วันที่ 30 เม.ย. 64 จำนวน 59 ราย
(พ.ค. 64)
– วันที่ 1 พ.ค. 64 จำนวน 55 ราย
– วันที่ 2 พ.ค. 64 จำนวน 55 ราย
– วันที่ 3 พ.ค. 64 จำนวน 41 ราย
– วันที่ 4 พ.ค. 64 จำนวน 40 ราย
– วันที่ 5 พ.ค. 64 จำนวน 23 ราย
– วันที่ 6 พ.ค. 64 จำนวน 33 ราย
– วันที่ 7 พ.ค. 64 จำนวน 21 ราย
– วันที่ 8 พ.ค. 64 จำนวน 26 ราย
– วันที่ 9 พ.ค. 64 จำนวน 25 ราย
– วันที่ 10 พ.ค. 64 จำนวน 22 ราย
– วันที่ 11 พ.ค. 64 จำนวน 18 ราย
– วันที่ 12 พ.ค. 64 จำนวน 10 ราย
– วันที่ 13 พ.ค. 64 จำนวน 16 ราย
– วันที่ 14 พ.ค. 64 จำนวน 10 ราย
– วันที่ 15 พ.ค. 64 จำนวน 21 ราย
– วันที่ 16 พ.ค. 64 จำนวน 9 ราย
– วันที่ 17 พ.ค. 64 จำนวน 11 ราย
– วันที่ 18 พ.ค. 64 จำนวน 9 ราย
– วันที่ 19 พ.ค. 64 จำนวน 5 ราย
– วันที่ 20 พ.ค. 64 จำนวน 8 ราย
– วันที่ 21 พ.ค. 64 จำนวน 3 ราย
– วันที่ 22 พ.ค. 64 จำนวน 4 ราย
– วันที่ 23 พ.ค. 64 จำนวน 8 ราย
– วันที่ 24 พ.ค. 64 จำนวน 0 ราย
– วันที่ 25 พ.ค. 64 จำนวน 12 ราย
– วันที่ 26 พ.ค. 64 จำนวน 11 ราย
– วันที่ 27 พ.ค. 64 จำนวน 5 ราย
– วันที่ 28 พ.ค. 64 จำนวน 6 ราย
– วันที่ 29 พ.ค. 64 จำนวน 0 ราย
– วันที่ 30 พ.ค. 64 จำนวน 1 ราย
– วันที่ 31 พ.ค. 64 จำนวน 4 ราย
(มิ.ย. 64)
– วันที่ 1 มิ.ย. 64 จำนวน 6 ราย
– วันที่ 2 มิ.ย. 64 จำนวน 3 ราย
– วันที่ 3 มิ.ย. 64 จำนวน 1 ราย
– วันที่ 4 มิ.ย. 64 จำนวน 3 ราย
– วันที่ 5 มิ.ย. 64 จำนวน 1 ราย
– วันที่ 6 มิ.ย. 64 จำนวน 1 ราย
– วันที่ 7 มิ.ย. 64 จำนวน 2 ราย
– วันที่ 8 มิ.ย. 64 จำนวน 2 ราย
– วันที่ 9 มิ.ย. 64 จำนวน 1 ราย
– วันที่ 10 มิ.ย. 64 จำนวน 1 ราย
– วันที่ 11 มิ.ย. 64 จำนวน 6 ราย
– วันที่ 12 มิ.ย. 64 จำนวน 1 ราย
– วันที่ 13 มิ.ย. 64 จำนวน 4 ราย
– วันที่ 14 มิ.ย. 64 จำนวน 1 ราย
blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน...

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง...
error: Alert: Content is protected !!