blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยธนาคารออมสิน ออกมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 ปี เพื่อช่วยข้าราชการครู ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องในช่วงสถานการณ์โควิด19  แจ้งเข้าร่วมผ่านแอป MyMo และเว็บไซต์ ถึง 30...

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 ปี เพื่อช่วยข้าราชการครู ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องในช่วงสถานการณ์โควิด19  แจ้งเข้าร่วมผ่านแอป MyMo และเว็บไซต์ ถึง 30 มิ.ย.นี้

-

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 ปี เพื่อช่วยข้าราชการครู ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องในช่วงสถานการณ์โควิด19  แจ้งเข้าร่วมผ่านแอป MyMo และเว็บไซต์ ถึง 30 มิ.ย.นี้

blank

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อช่วยข้าราชการครู ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องในช่วงสถานการณ์โควิด19 ไม่ให้กลายเป็นหนี้เสีย (NPLs) จนอาจถูกดำเนินคดีได้
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้น และเลือกจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน ตามแผนการชำระหนี้ที่ธนาคารกำหนด เป็นระยะเวลา 12 เดือน หรือนานที่สุดไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยการเลือกแผนตามความสามารถในการผ่อนชำระของธนาคาร ยื่นเรื่องผ่านแอปฯ MyMo หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th จนถึง 30 มิถุนายน 2564 นี้
สำหรับข้าราชการครูที่เกษียณอายุแล้ว และยังไม่เคยใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกันการกู้เงิน สามารถขอกู้สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญฯ ที่ผ่อนปรนให้ใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันในการกู้ และนำเงินกู้ไม่ต่ำกว่า 50% ไปชำระหนี้เดิมกับธนาคารได้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ คงที่ 2.00% ต่อปี นานถึง 10 ปี หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ย MRR-2.50% ต่อปี ให้วงเงินกู้ 100% ของเงินบำเหน็จตกทอด ผ่อนชำระนาน 30 ปี
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมมาตรการแก้ไขหนี้กับธนาคารออมสินแล้วกว่า 6 แสนบัญชี วงเงินกว่า 370,000 ล้านบาท โดยเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 1 แสนบัญชี วงเงินรวมกว่า 120,000 ล้านบาท สอบถามเพิ่มเติมที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ GSB Contact Center โทร.1115
ที่มา : รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล
blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน...

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง...
error: Alert: Content is protected !!