อ.ไชยปราการ สั่งเลื่อนเปิดภาคเรียน-งดการเรียนการสอน โรงเรียนทุกแห่งในพื้นที่ หลังพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในพื้นที่ต่อเนื่อง

407

อ.ไชยปราการ สั่งเลื่อนเปิดภาคเรียน-งดการเรียนการสอน โรงเรียนทุกแห่งในพื้นที่ หลังพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในพื้นที่ต่อเนื่อง

นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอไชยปราการ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ลงนามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอไชยปราการที่ 171/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอไชยปราการ

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมาตรการผ่อนคลายสำหรับการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา โดยสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ ในพื้นที่อำเภอไชยปราการและอำเภอใกล้เคียง รวมทั้งมีกลุ่มผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่จำเป็นต้องทำการกักตัวตนเองเพื่อสังเกตอาการ (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอไชยปราการ จึงมีคำสั่งให้สถานศึกษาทุกแห่ง ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ พิจารณาเลื่อนการเปิดภาคเรียนหรืองดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมการใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก โดยสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆได้ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ดังนี้

1. โรงเรียนทุกแห่ง ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ ตั้งแต่ 14 – 25 มิถุนายน 2564

2. โรงเรียนไชยปราการ ตั้งแต่ 14 – 28 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

Facebook Comments