blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้อ.ไชยปราการ สั่งเลื่อนเปิดภาคเรียน-งดการเรียนการสอน โรงเรียนทุกแห่งในพื้นที่ หลังพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในพื้นที่ต่อเนื่อง

อ.ไชยปราการ สั่งเลื่อนเปิดภาคเรียน-งดการเรียนการสอน โรงเรียนทุกแห่งในพื้นที่ หลังพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในพื้นที่ต่อเนื่อง

-

อ.ไชยปราการ สั่งเลื่อนเปิดภาคเรียน-งดการเรียนการสอน โรงเรียนทุกแห่งในพื้นที่ หลังพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในพื้นที่ต่อเนื่อง

นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอไชยปราการ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ลงนามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอไชยปราการที่ 171/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอไชยปราการ

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมาตรการผ่อนคลายสำหรับการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา โดยสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ ในพื้นที่อำเภอไชยปราการและอำเภอใกล้เคียง รวมทั้งมีกลุ่มผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่จำเป็นต้องทำการกักตัวตนเองเพื่อสังเกตอาการ (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอไชยปราการ จึงมีคำสั่งให้สถานศึกษาทุกแห่ง ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ พิจารณาเลื่อนการเปิดภาคเรียนหรืองดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมการใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก โดยสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆได้ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ดังนี้

1. โรงเรียนทุกแห่ง ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ ตั้งแต่ 14 – 25 มิถุนายน 2564

2. โรงเรียนไชยปราการ ตั้งแต่ 14 – 28 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

blank

blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน...

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง...
error: Alert: Content is protected !!