สาธารณสุขเชียงใหม่ ย้ำชัด “Sinovac” ปลอดภัย ฉีดในกลุ่มผู้สูงอายุได้ ส่วนผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ก็สามารถฉีดวัคซีนชนิดไหนก็ได้ ย้ำวัคซีนที่ดีที่สุด คือ วัคซีนที่ได้ฉีดเร็วที่สุด

485

 สาธารณสุขเชียงใหม่ ย้ำชัด “Sinovac” ปลอดภัย ฉีดในกลุ่มผู้สูงอายุได้ ส่วนผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ก็สามารถฉีดวัคซีนชนิดไหนก็ได้ ย้ำวัคซีนที่ดีที่สุด คือ วัคซีนที่ได้ฉีดเร็วที่สุด

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ยืนยัน “วัคซีน Sinovac” มีความปลอดภัยที่จะฉีดในกลุ่มผู้สูงอายุ ส่วนผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ก็สามารถฉีดวัคซีนชนิดไหนก็ได้ ย้ำวัคซีนที่ดีที่สุด คือ วัคซีนที่ได้ฉีดเร็วที่สุด

วันนี้ (12 มิ.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ระลอกเดือนเมษายนจังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 1 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 4,115 ราย รักษาหายแล้ว 4,046 ราย คิดเป็นร้อยละ 98 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 43 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลรัฐ 41 ราย โรงพยาบาลเอกชน 2 ราย โดยในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่ 26 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 22 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 18 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 3 ราย และไม่มีผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง)

การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้สัมผัส จำนวน 986 ราย พบผู้มีผลบวก 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.1 โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ เป็นชายไทย อายุ 72 ปี ภูมิลำเนาอำเภอไชยปราการ แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อกลุ่มที่รายงานไปเมื่อวานนี้ เข้าตรวจเพราะเริ่มมีอาการ ประวัติการติดเชื้อยังไม่ชัดเจน อยู่ระหว่างการสอบสวน ทั้งนี้จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอใกล้เคียง นายอำเภอฝางจึงได้ออกคำสั่งให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา 7 แห่ง โดยสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ได้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ส่วนการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง เมื่อวานนี้ทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกตรวจเชิงรุกแคมป์แรงงานต่างด้าวในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 172 คน ทั้งหมดไม่พบเชื้อ ขณะที่การเฝ้าระวังคลัสเตอร์ต่าง ๆ วันนี้ไม่พบคลัสเตอร์ใหม่ หรือคลัสเตอร์ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ มีคลัสเตอร์ที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีก 1 คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์โพธิ์ทองเจริญ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด และยังคงเหลือคลัสเตอร์ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพียง 6 คลัสเตอร์ ซึ่งก็ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มาหลายวันแล้ว

จึงขอความร่วมมือชาวเชียงใหม่ “การ์ดอย่าตก” รักษามาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และร่วมใจกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้มากกว่าร้อยละ 70 ของประชากร เพื่อเป็นกำแพงสกัดกั้นโรคให้คนเชียงใหม่ ขณะที่ยอดการจองคิวฉีดวัคซีนของคนเชียงใหม่มี 197,233 รายแล้ว และในขณะนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ประกาศชัดเจนแล้วว่า วัคซีน Sinovac มีความปลอดภัยที่จะฉีดในผู้สูงอายุ และผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ก็สามารถฉีดวัคซีนชนิดไหนก็ได้ เพราะวัคซีนทุกชนิดปลอดภัย อย่างไรก็ตามวัคซีนที่ดีที่สุด คือ วัคซีนที่ได้ฉีดเร็วที่สุด มาร่วมกัน “ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อคนเชียงใหม่”

//////////////////
นันธิกา กิจปาโล/พยุงศักดิ์ เทพแก้ว ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
12 มิถุนายน 2564

 

Facebook Comments