รพ.สวนดอก แจ้งผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อม ช่วง 14-18 มิ.ย. 64 จะได้รับการฉีดซิโนแวคแทน เนื่องจากแอสตราเซเนกาเลื่อนส่งวัคซีน

blank

รพ.สวนดอก แจ้งผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อม ช่วง 14-18 มิ.ย. 64 จะได้รับการฉีดซิโนแวคแทน เนื่องจากแอสตราเซเนกาเลื่อนส่งวัคซีน

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชี้แจง “การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19” สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ลง “หมอพร้อม” และเลือกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นจุดฉีดวัคซีน “ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564”

เนื่องจาก บริษัท แอสตร้า เซนเนก้า ไม่สามารถส่งวัคซีนได้ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ทางโรงพยาบาลจึงขอชี้แจงแนวทางในการฉีดวัคซีนดังนี้

– ทุกท่านที่ลงทะเบียนไว้ในหมอพร้อม ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 และเลือกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สามารถเข้ารับบริการที่หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ท่านจะได้รับวัคซีนของบริษัทซิโนแวค”

– เฉพาะท่านที่อายุ 60 ปีขึ้นไป หากท่านประสงค์จะรับวัคซีน ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า ขอให้ท่านรอรับฟังข่าวสารจาก โรงพยาบาลต่อไป

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ call center โทร 053-934900 และ 053-934901 (ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น.) ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564