blank
blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยศธ.ยืนยัน! เปิดเรียนตามกำหนดการเดิม 14 มิ.ย. เน้นย้ำเลือกรูปแบบการสอนที่ปลอดภัย ไม่บังคับว่าต้องมาเรียนที่โรงเรียน

ศธ.ยืนยัน! เปิดเรียนตามกำหนดการเดิม 14 มิ.ย. เน้นย้ำเลือกรูปแบบการสอนที่ปลอดภัย ไม่บังคับว่าต้องมาเรียนที่โรงเรียน

-

ศธ.ยืนยัน! เปิดเรียนตามกำหนดการเดิม 14 มิ.ย. เน้นย้ำเลือกรูปแบบการสอนที่ปลอดภัย ไม่บังคับว่าต้องมาเรียนที่โรงเรียน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่ 14 มิถุนายน 256 โดยสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบตามแนวทางที่ได้เคยประกาศไป 5 รูปแบบ ได้แก่ ON-SITE, ONLINE, ON-AIR, ON-DEMAND และ ON-HAND

ทั้งนี้ สถานศึกษาแต่ละแห่งจะใช้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดนั้น ต้องขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของผู้เรียนและผู้สอนเป็นสำคัญ ซึ่งสถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และหากสถานศึกษาใดต้องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-SITE หรือเป็นการเรียนที่โรงเรียน จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่นั้น ๆ

อยากให้สังคมเข้าใจตรงกันว่า การเปิดเทอมไม่ได้มีเพียงการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (ON-SITE) เท่านั้น แต่สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะถือเป็นการนับชั่วโมงการเรียนการสอนด้วย สามารถจัดให้มีการผสมผสานรูปแบบการเรียนการสอนมากกว่า 1 รูปแบบได้

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องตัดสินใจในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับแต่ละบริบท ของแต่ละพื้นที่ เพราะความเสี่ยงในการแพร่ระบาดไม่ได้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ หากพื้นที่ใดสามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ ก็ไม่ควรจำกัดสิทธิ์ หรือลดโอกาสในการเรียนรู้ของเด็ก แต่ถ้าพื้นที่ใดมีความเสี่ยง หากต้องจัดการเรียนการสอนขึ้น จะต้องมีการเลือกรูปแบบที่มีความปลอดภัยให้แก่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนอย่างสูงสุด.

blank

Must Read

เชียงใหม่ เผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 1 ราย เกี่ยวข้องกับสถาบันกวดวิชา เร่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง หลังพบผู้ป่วยมีการปกปิดข้อมูล หวั่นขยายเป็นคลัสเตอร์ใหม่

เชียงใหม่ เผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 1 ราย เกี่ยวข้องกับสถาบันกวดวิชา เร่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง หลังพบผู้ป่วยมีการปกปิดข้อมูล หวั่นขยายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ 📌วันนี้ (18 มิ.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19...
error: Alert: Content is protected !!