Home ข่าวทั่วไทย นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ชี้ประชาชน 83.61% เห็นด้วยที่จะทำให้บริการของ Grab ถูกกฎหมาย

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ชี้ประชาชน 83.61% เห็นด้วยที่จะทำให้บริการของ Grab ถูกกฎหมาย

-

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ชี้ประชาชน 83.61% เห็นด้วยที่จะทำให้บริการของ Grab ถูกกฎหมาย

    ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “การแก้ไขปัญหา GrabTaxi และ GrabCar ของหน่วยงานภาครัฐ” ระหว่างวันที่ 10-15 ก.ค. 62 จากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่รู้จักแอปพลิเคชัน Grab ใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต จำนวน 1,281 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการใช้บริการ Grab และความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา GrabTaxi และ GrabCar

การสำรวจในหัวข้อการใช้บริการแอปพลิเคชั่น Grab
-เคยใช้บริการ 78.84%
-ไม่เคยใช้บริการ 21.16%

ความจริงจังในการแก้ไขปัญหา GrabTaxi และ GrabCar ของหน่วยงานภาครัฐ
-หน่วยงานภาครัฐยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ GrabTaxi และ GrabCar 60.79%
-ได้แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแล้ว 2.97%
-ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 19.59%

ความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา GrabTaxi และ GrabCar
-เร่งด่วน 37.24%
-ค่อนข้างเร่งด่วน 37.00%
-ไม่ค่อยเร่งด่วน 19.28%
-ไม่เร่งด่วนเลย 6.48%

การทำให้บริการของ GrabTaxi และ GrabCar ถูกกฎหมาย
-เห็นด้วย 83.61%
-ไม่เห็นด้วย 2.42%
-ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 13.97%

Must Read

อุตุฯ ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่ 22 ต.ค. 63 เป็นต้นไป

อุตุฯ ประกาศ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่ 22 ต.ค. 63 เป็นต้นไป วันที่ 22 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2563 ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณ ประเทศไทยที่ระดับความสูง 100...
error: Alert: Content is protected !!