คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และการใช้ยารักษาโรคปวดศีรษะไมเกรน หากมีความกังวลใจ และต้องการหยุดยาแก้ปวดไมเกรนหรือยาป้องกันไมเกรน ให้ปรึกษาแพทย์ที่รักษา เพื่อวางแผนในการฉีควัคซีนโควิด-19 

232

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และการใช้ยารักษาโรคปวดศีรษะไมเกรน หากมีความกังวลใจ และต้องการหยุดยาแก้ปวดไมเกรนหรือยาป้องกันไมเกรน ให้ปรึกษาแพทย์ที่รักษา เพื่อวางแผนในการฉีควัคซีนโควิด-19 

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
และการใช้ยารักษาโรคปวดศีรษะไมเกรน ดังนี้

เนื่องจากมีรายงานผลของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทำให้เกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาทชั่วคราว เช่น อาการชา หรืออาการอ่อนแรง

จากการรวบรวมกรณีศึกษาต่างๆ ยังไม่พบว่ามีความผิดปกติจากการตรวจเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง (MRI Brain) และการตรวจหลอดเลือดในสมอง (MRA หรือ CTA) อย่างชัดเจน อาการดังกล่าวเกิดจากการตอบสนองของร่างกายจากการฉีดวัดซีน ซึ่งเกิดได้กับ วัคซีนทุกชนิด และเกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้น

จากข้อมูลในปัจจุบันจึงแนะนำเรื่องการใช้ยารักษาโรคปวดศีรษะไมเกรนว่า ไม่จำเป็นต้องหยุดยาแก้ปวดศีรษะไมเกรน เช่น ยากลุ่ม acetaminophen ยากลุ่ม NSAIDร ยาที่มีส่วนผสมของ Ergotamine และคาเฟอีน หรือ ยาในกลุ่มทริปแทน หรือ ยาป้องกันไมเกรนชนิดต่างๆ ที่ผู้ป่วยรับประทานอยู่เป็นประจำ

หากยังมีความกังวลใจ และต้องการหยุดยาแก้ปวดไมเกรนหรือยาป้องกันไมเกรน ให้ปรึกษาแพทย์
ที่รักษา เพื่อวางแผนในการฉีควัคซีนโควิด-19 และแนะนำอาการของโรคปวดศีรษะไมเกรนที่อาจจะเกิดขึ้น

ที่มา : สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

ลิ้งค์บทความ : https://www.facebook.com/medcmuth/posts/4129038320467826

Facebook Comments