blank
blank
blank
blank
Homeโพสต์ แนะนำ น่าอ่านอย.ชี้แจง บัตรวัดอุณหภูมิหน้าผาก LCD เป็นการประเมินความร้อนของร่างกายในเบื้องต้นเท่านั้น ไม่มีความแม่นยำ ไม่ควรนำมาใช้ในการคัดกรองหรือใช้วัดอุณหภูมิของร่างกาย ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อาจทำให้การคัดกรองบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเกิดผิดพลาดได้

อย.ชี้แจง บัตรวัดอุณหภูมิหน้าผาก LCD เป็นการประเมินความร้อนของร่างกายในเบื้องต้นเท่านั้น ไม่มีความแม่นยำ ไม่ควรนำมาใช้ในการคัดกรองหรือใช้วัดอุณหภูมิของร่างกาย ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อาจทำให้การคัดกรองบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเกิดผิดพลาดได้

-

อย.ชี้แจง บัตรวัดอุณหภูมิหน้าผาก LCD เป็นการประเมินความร้อนของร่างกายในเบื้องต้นเท่านั้น ไม่มีความแม่นยำ ไม่ควรนำมาใช้ในการคัดกรองหรือใช้วัดอุณหภูมิของร่างกาย ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อาจทำให้การคัดกรองบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเกิดผิดพลาดได้

มีข่าวแชร์กันมาว่าการสามารถใช้บัตรวัดอุณหภูมิหน้าผาก LCD วัดอุณหภูมิร่างกายได้แม่นยำเทียบเท่าได้กับเครื่องวัดอุณหภูมิ จะจริงหรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบ

แถบอุณหภูมิหน้าผากคริสตัลเหลวเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับหน้าผากเพื่อระบุว่า มี หรือไม่มีไข้

สำหรับสินค้าบัตรวัดอุณหภูมิหน้าผากเป็นการประเมินความร้อนของร่างกายในเบื้องต้นเท่านั้น
ไม่มีความแม่นยำ ไม่ควรนำมาใช้ในการคัดกรองหรือใช้วัดอุณหภูมิของร่างกายในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพราะหากมีความผิดพลาดในการวัดอุณหภูมิ อาจทำให้การคัดกรองบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเกิดผิดพลาดได้

โดยสรุป อุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิของร่างกาย เข้าข่ายเป็นเครื่องมือแพทย์ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ ซึ่งการนำเข้ามาขายในประเทศไทยจำเป็นจะต้องมี

1. การจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้ากับทาง อย.

2. ขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์กับทางอย. ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบข้อมูลการขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์บัตรวัดอุณหภูมิดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้การเลือกซื้อ เลือกใช้เครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกาย

1. ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีกล่องบรรจุ

2. บนฉลากระบุชื่อ และรุ่นของสินค้า วันที่ผลิต หรือวันหมดอายุ คำแนะนำการใช้งาน ข้อกำหนดทางเทคนิคของสินค้าที่ระบุว่าสามารถวัดอุณหภูมิของร่างกายได้ ช่วงอุณหภูมิที่สามารถวัดได้ และใช้สำหรับวัดอุณหภูมิที่บริเวณใด เช่น ช่องหู หน้าผาก หรือรักแร้ เป็นต้น

 

blank

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ลิ้งค์ข่าว : https://oryor.com/%E0%B8%AD%E0%B8%A2/detail/media_specify/798?fbclid=IwAR0Az3ZGHe03gI7dttp-4czwjTgYA1ROiODOXZmfv0tpIbmCTuiy94FwyH0

blank

Must Read

เชียงใหม่ เผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 1 ราย เกี่ยวข้องกับสถาบันกวดวิชา เร่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง หลังพบผู้ป่วยมีการปกปิดข้อมูล หวั่นขยายเป็นคลัสเตอร์ใหม่

เชียงใหม่ เผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 1 ราย เกี่ยวข้องกับสถาบันกวดวิชา เร่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง หลังพบผู้ป่วยมีการปกปิดข้อมูล หวั่นขยายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ 📌วันนี้ (18 มิ.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19...
error: Alert: Content is protected !!