เชียงใหม่ ระดมทีมแพทย์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนทั่วทุกพื้นที่ได้รับโอกาสฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึง

blank

เชียงใหม่ ระดมทีมแพทย์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนทั่วทุกพื้นที่ได้รับโอกาสฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึง

197204742 887970615123963 4349057107979746934 n
เชียงใหม่ ระดมทีมแพทย์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อให้ประชาชนทั่วทุกพื้นที่ได้รับโอกาสฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึง
วันนี้ (7 มิ.ย. 64) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายศรันยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่โรงพยาบาลแม่ตื่น ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ให้สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วันนี้ (7 มิถุนายน 2564) เป็นวันแรกของการเริ่มฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ให้แก่ประชาชน รัฐบาลมีความห่วงใยและต้องการให้การฉีดวัคซีนโควิด-19 ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ห่างไกลและการเดินทางยากลำบาก เช่น พื้นที่ตำบลแม่ตื่นและตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภออมก๋อยเป็นอย่างมาก หากต้องเดินทางไปฉีดวัคซีนที่ตัวอำเภอ จะต้องใช้เวลาในการเดินทางไป-กลับ กว่า 3 ชั่วโมง ดังนั้น ในวันนี้ทางโรงพยาบาลอมก๋อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่่ทั้ง 2 ตำบล ที่โรงพยาบาลแม่ตื่น ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนในทั่วทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นตัวเมืองหรือแม้แต่พื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาล โดยการฉีดวัคซีนในวันนี้ ได้ดำเนินการไปอย่างเรียบร้อย ด้วยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย และรู้สึกดีใจที่ประชาชนมีความกระตือรือร้นร่วมกันมาฉีดวัคซีน ซึ่งการฉีดวัคซีนเปรียบเสมือนการสร้างกำแพงเมือง หากทุกคนร่วมใจกัน กำแพงเมืองก็จะมีความแข็งแรง และป้องกันภัยจากโควิด-19 ได้ และผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากโรคโควิด-19 ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเช่นกัน
196873395 887970788457279 5468497426571573022 n
198238573 887971088457249 2449276737173255446 n
สำหรับหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลแม่ตื่น ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาในเบื้องต้นนี้ จำนวน 984 โดส ประกอบด้วย แอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 100 โดส และ ซิโนแวค จำนวน 884 โดส มียอดของผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนครอบคลุม 2 ตำบล รวมทั้งสิ้น 1,980 ราย โดยในวันนี้ (7 มิ.ย. 64) มีผู้มาเข้ารับการฉีดวัคซีนตามคิวที่ได้กำหนดไว้ จำนวนทั้งสิ้น 224 ราย ส่วนที่เหลือจะทยอยมาเข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่กำหนดไว้จากการลงทะเบียนต่อไป
197754767 887971135123911 1969246893940772121 n
193323534 887970851790606 8213954873905284848 n195786129 887970621790629 3093205094232171268 n196688013 887970805123944 8377781322949364889 n197106232 887970688457289 7980402973083697299 n197166868 887970718457286 2215687983623838790 n
197195712 887970831790608 259708484683851898 n197305763 887971111790580 333816477643665720 n197462212 887970678457290 8864379147259628352 n197473957 887970771790614 6669245065445970182 n197788176 887970908457267 1044787442116846793 n197805464 887970608457297 7062088825946994049 n199055077 887971045123920 1989521919657047069 nที่มา : Pr Chiangmai