เคาะราคากลางฉีดวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ เข็มละ 1,900 บาท หรือครบ 2 โดส 3,800 บาท เริ่มส่งมอบได้เดือน ต.ต. 64 นี้

529

เคาะราคากลางฉีดวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ เข็มละ 1,900 บาท หรือครบ 2 โดส 3,800 บาท เริ่มส่งมอบได้เดือน ต.ต. 64 นี้

… เคาะราคากลางฉีดวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ เข็มละ 1,900 บาท หรือครบ 2 โดส 3,800 บาท เริ่มส่งมอบได้เดือน ต.ต. 64 นี้
วันที่ 7 มิ.ย .64 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมสมาคมโรงพยาบาลเอกชน มีมติกำหนดราคากลางค่าบริการวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” ที่จะจัดซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม ในราคาเข็มละ 1,900 บาท หรือครบ 2 โดส ราคา 3,800 บาท เป็นราคาที่รวมค่าวัคซีนและค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว
ทั้งนี้จะมีการนำเข้ามาช่วงเดือน ต.ค. 64 โดยทางสมาคมได้สั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นา ผ่านองค์การเภสัชกรรม รวม 10 ล้านโดส ด้วยกัน
Facebook Comments