blank
blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ทหารกองกำลังผาเมือง จัด 130 ชุด กำลังสกัดเข้ม จับตา 11 เส้นทาง‘เชียงใหม่-เชียงราย’เพ่งเล็งลอบเข้าเมือง 

ทหารกองกำลังผาเมือง จัด 130 ชุด กำลังสกัดเข้ม จับตา 11 เส้นทาง‘เชียงใหม่-เชียงราย’เพ่งเล็งลอบเข้าเมือง 

-

ทหารกองกำลังผาเมือง จัด 130 ชุด กำลังสกัดเข้ม จับตา 11 เส้นทาง‘เชียงใหม่-เชียงราย’เพ่งเล็งลอบเข้าเมือง 

blank

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 ที่กองกำลังผาเมือง (กกล.ผาเมือง) จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า กองกำลังผาเมืองได้เพิ่มมาตรการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมจัดกำลังลงพื้นที่เพื่อตรวจช่องทางท่าข้ามตามธรรมชาติที่คาดว่ากลุ่มขบวนการจะใช้ในการลักลอบเข้าประเทศ โดยปัจจุบันมีการจัดชุดปฏิบัติการสกัดกั้นจากกำลังชายแดนกว่า 130 ชุด โดยเฉพาะด้านอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการและบ่อนการพนัน ส่งผลให้คนไทยบางส่วนมีความประสงค์ที่จะลักลอบ เพื่อไปเล่นการพนันและทำงานในบ่อนการพนัน หรือสถานบันเทิงดังกล่าว
blank blank
ทั้งนี้พบว่าจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่เพ่งเล็ง 9 เส้นทาง ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน และอำเภอเชียงแสน ปัจจุบันกองกำลังผาเมืองจัดกำลังชุดปฏิบัติการสกัดกั้นจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 จำนวน 108 ชุดเพื่อปฏิบัติการในพื้นที่
blank
ขณะที่ด้านจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีพื้นที่เพ่งเล็ง 2 เส้นทางในการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อเข้าสู่พื้นที่ตอนใน โดยเฉพาะอำเภอเชียงดาว และอำเภอฝาง ปัจจุบันกองกำลังผาเมืองได้จัดชุดปฏิบัติการสกัดกั้น จำนวน 22 ชุดปฏิบัติการ ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ อำเภอแม่อาย ฝาง เชียงดาว ไชยปราการ และเวียงแหง จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 ในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
blank
นอกจากนี้จากข้อมูลล่าสุดที่กองกำลังผาเมือง/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ดำเนินการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน พบว่า มีแรงงานชาวเมียนมาพยายามลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 398 คน ชาวลาว 58 คน ชาวจีน 41 คน ส่งผลให้ล่าสุดกองกำลังผาเมือง/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้ จำนวน 541 คน โดยจากข้อมูลยังพบอีกว่ามีผู้นำพาที่พยายามลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติด้านชายแดนจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 37 คน ปัจจุบันดำเนินคดีกับผู้นำพาได้ 24 คดี คดีสิ้นสุดแล้ว 10 คดี อยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 14 คดี
อย่างไรก็ตามตลอดแนวชายแดนกว่า 933 กิโลเมตร ใน 6 จังหวัด ที่กองกำลังผาเมือง/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ได้บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มมาตรการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ได้มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 97 จุด มีการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ตามช่องทางธรรมชาติ จำนวน 41 จุด และวางลวดหนาม จำนวน 128 ช่องทาง รวมระยะทาง 11,561 เมตร ที่สำคัญกองกำลังผาเมือง/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อร่วมกันในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่พยายามลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็นการลดการแพร่บาดของโรคโควิด – 19 ตามแนวชายแดน ได้อีกทางหนึ่งด้วย
ข้อมูล : ปชส.กองทัพบก
blank

Must Read

AIS เดินหน้าหนุนภารกิจสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 ร่วมภาคสาธารณสุข และ หอการค้าฯ เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย พื้นที่ จังหวัดตาก

AIS เดินหน้าหนุนภารกิจสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 ร่วมภาคสาธารณสุข และ หอการค้าฯ เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย พื้นที่ จังหวัดตาก 11 มิถุนายน 2564: นายอาทยา หยู่เย็น หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคเหนือ เอไอเอส กล่าวว่า “AIS ยังคงสานต่อภารกิจ AIS...
error: Alert: Content is protected !!