blank
blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่ม "ฟ้าทะลายโจร" ในบัญชียาหลัก ใช่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ลดอาการรุนแรง

ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่ม “ฟ้าทะลายโจร” ในบัญชียาหลัก ใช่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ลดอาการรุนแรง

-

ราชกิจจาฯ ประกาศเพิ่ม “ฟ้าทะลายโจร” ในบัญชียาหลัก ใช่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ลดอาการรุนแรง

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ จากคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 เพื่อให้การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาให้ได้รับการต่อยอดโดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกลไกการเสริมและพัฒนายาจากสมุนไพร อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นการสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเพื่อให้บัญชีหลักแห่งชาติด้านสมุนไร มีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

blankblank

blankblank

blank

Must Read

เชียงใหม่ เผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 1 ราย เกี่ยวข้องกับสถาบันกวดวิชา เร่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง หลังพบผู้ป่วยมีการปกปิดข้อมูล หวั่นขยายเป็นคลัสเตอร์ใหม่

เชียงใหม่ เผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 1 ราย เกี่ยวข้องกับสถาบันกวดวิชา เร่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง หลังพบผู้ป่วยมีการปกปิดข้อมูล หวั่นขยายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ 📌วันนี้ (18 มิ.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19...
error: Alert: Content is protected !!