รพ.สนามเชียงใหม่ เตรียมส่งออกผู้ป่วย 2 รายสุดท้าย วันที่ 9 มิ.ย. นี้ จบภารกิจที่ยาวนานกว่า 2 เดือน หลังสถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

blank

รพ.สนามเชียงใหม่ เตรียมส่งออกผู้ป่วย 2 รายสุดท้าย วันที่ 9 มิ.ย. นี้ จบภารกิจที่ยาวนานกว่า 2 เดือน หลังสถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 64 นายแพทย์อำพร เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ถึงการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ว่าโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 และได้ทำการดูแลรักษาผู้ป่วยกว่า 2,500 ราย โดยในขณะนี้เหลือผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามเพียง 8 ราย ซึ่งในวันนี้จะมีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วออกจากโรงพยาบาลสนามอีก 2 พร้อมเตรียมส่งออกผู้ป่วย 2 รายสุดท้ายในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ และจะได้มีการลดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ลงให้คงเหลือแค่ผู้ดำเนินการจัดการข้อมูลหรือเอกสารต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าในวันที่ 15 มิถุนายน จะมีการถอนอัตรากำลังออกทั้งหมด จะยังคงสภาพโรงพยาบาลสนามไว้ทั้งหมดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จากนั้นจะได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เก็บอุปกรณ์ทั้งหมด และส่งคืนพื้นที่ให้แก่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ในห้วงเดือนกรกฎาคม

blank

ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จะส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่มีระบบการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งมีกว่า 100 เตียงในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม หากเกิดการระบาดที่รุนแรงขึ้นอีก จะสามารถเรียกทีมงานของโรงพยาบาลสนามทั้งหมดเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดำเนินงานเดิมได้ภายใน 1-2 วัน

blank

ส่วนสิ่งของบริจาค ทั้งเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องอุปโภค-บริโภคต่าง ๆ จะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ จะมีการจัดทำบัญชีวัสดุการเก็บรักษาไว้ เพื่อใช้ในภารกิจอื่น และบางส่วนจะส่งต่อไปใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ขณะที่น้ำดื่มซึ่งได้รับการบริจาคเป็นจำนวนมากนั้น จะนำไปบริการให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตามศูนย์ฉีดวัคซีนต่อไป

blank

ในการนี้ นายแพทย์อำพร เอี่ยมศรี ได้เน้นย้ำผู้ที่รักษาหายและออกจากโรงพยาบาลสนามไปแล้ว ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และการล้างมือบ่อยครั้ง พร้อมยืนยันว่าผู้ป่วยที่ถูกส่งออกจากโรงพยาบาลสนามทุกคน เป็นผู้ที่หายและมีภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 แล้ว สามารถกลับไปใช้ชีวิตและทำงานได้ตามปกติในวิถี New Normal

blank

blank