รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ยืนยันฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมในเดือน มิ.ย. 64 อายุเกิน 60ปี ฉีดแอสตราเซเนกา อายุต่ำกว่า 60 ปี ฉีดซิโนแวค

1700

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ยืนยันฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมในเดือน มิ.ย. 64 อายุเกิน 60ปี ฉีดแอสตราเซเนกา อายุต่ำกว่า 60 ปี ฉีดซิโนแวค

วันที่ 5 มิถุนายน 256 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ยืนยันการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ สำหรับทุกท่านที่ลงทะเบียนหมอพร้อม และเลือกฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ไว้ โดยท่านจะได้รับ SMS ยืนยันวันและเวลาการเข้ารับการบริการจากทาง รพ.ก่อนถึงวันนัด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างเวลา 08.00-13.00 น. ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

โดยมีแนวทางที่กำหนดโดยจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
– ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่มี อายุ 60 ปี ขึ้นไป
จะได้รับวัคซีนของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)
2 เข็ม ห่างกัน 12 สัปดาห์

– ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่มี อายุต่ำกว่า 60 ปี
จะได้รับวัคซีนของบริษัทซิโนแวค (Sinovac)
2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053-934900-1
( ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.00 น.)

Facebook Comments