นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรม การประกวดคลองแม่ข่า ลงพื้นที่ตรวจประเมินความคืบหน้าในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ในเขตพื้นที่อำเภอหางดง เน้นสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน

133

นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรม การประกวดคลองแม่ข่า ลงพื้นที่ตรวจประเมินความคืบหน้าในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ในเขตพื้นที่อำเภอหางดง เน้นสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน

วันนี้ (2 มิ.ย. 64) นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมการประกวดผลการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ภายใต้โครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอผลงาน พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจประเมินความคืบหน้าในการดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ในเขตพื้นที่อำเภอหางดง ที่ตำบลสันผักหวาน และตำบลสบแม่ข่า ซึ่งอำเภอหางดงเป็น 1 ใน 3 อำเภอที่เข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าว ร่วมกับอีก 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอแม่ริม โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ไปประเมินผลในส่วนของอำเภอเมืองเชียงใหม่มาแล้ว และยังคงเหลือการตรวจประเมินอีกครั้งที่อำเภอแม่ริม ซึ่งมีกำหนดตรวจในวันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน ที่จะถึงนี้
44
ทั้งนี้ จากการติดตามผลการดำเนินการพัฒนาคลองแม่ข่าในเขตพื้นที่อำเภอหางดงในวันนี้ ทั้งในส่วนของตำบลสันผักหวาน และตำบลสบแม่ข่า ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า คลองแม่ข่าน้อย พบว่า คลองมีความสวยและสะอาดกว่าแต่ก่อนมาก โดยอำเภอหางดงได้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับพี่น้องประชาชนและจิตอาสา ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ริมคลองจนมีสภาพที่ดีขึ้น ไม่รกรุงรังเหมือนแต่ก่อน มีการกำจัดผักตบชวาและขยะภายในคลองทำให้น้ำในคลองมีความใสสะอาด มีการนำพันธุ์สัตว์น้ำมาปล่อยลงในคลอง ขณะเดียวกันก็มีการปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองด้วยการปลูกต้นรวงผึ้งและทองอุไรเพื่อให้เกิดความสวยงาม และใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการปลูกผักสวนครัว นอกจากนี้ ในอนาคตจะมีการจัดทำถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นเส้นทางวิ่ง ปั่นจักรยาน และออกกำลังกายได้
สำหรับการจัดประกวดโครงการดังกล่าวนั้น เป็นโครงการที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้นมา เพื่อมุ่งเน้นให้หน่วยงานต่างๆ และพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองแม่ข่าและใช้ประโยชน์จากน้ำในคลองแม่ข่า ได้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการประกวดจะมีหลักเกณฑ์ คือ คลองแม่ข่าจะต้องมีการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยน้ำในคลองจะต้องมีความสะอาด สิ่งมีชีวิตจะต้องอาศัยอยู่ในคลองแม่ข่าได้ ไม่มีเศษขยะหรือวัชพืชในคลองแม่ข่า ประชาชนสามารถนำน้ำจากคลองแม่ข่ามาใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ต้องสามารถพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้
194246276 885239805397044 6215029838988659508 n
194538977 885240025397022 3576066909723773215 n194858087 885239888730369 8227215105639609389 n
196143484 885240058730352 2725269405953596677 n
195043499 885239735397051 7471688673319070232 n
194685760 885240152063676 7988146046573912441 n
195090761 885239972063694 4903038868316638787 n
195112596 885240215397003 1373796254957621757 n
195136556 885239655397059 6538805111690752254 n
195487384 885240342063657 1916759026778930514 n

195565418 885240375396987 62435061676529524 n
195571553 885239895397035 6025679602578467846 n
195736064 885240262063665 2048725649133127738 n
195807876 885240418730316 270927512456229673 n
195833601 885240295396995 388577394649407846 n
196049683 885239598730398 2639472728841015211 n

***************************
พยุงศักดิ์ เทพแก้ว … ภาพ / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
2 มิถุนายน 2564
Facebook Comments