blank
blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยกองทุนพัฒนา SME ออกมาตรการช่วยเหลือ ลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนฯ ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ หรือไม่อยู่ในระหว่างที่ถูกกองทุนดำเนินคดี ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการพักชำระหนี้ พักชำระหนี้ได้สูงสุด ไม่เกิน 6 เดือน...

กองทุนพัฒนา SME ออกมาตรการช่วยเหลือ ลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนฯ ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ หรือไม่อยู่ในระหว่างที่ถูกกองทุนดำเนินคดี ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการพักชำระหนี้ พักชำระหนี้ได้สูงสุด ไม่เกิน 6 เดือน และไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค. 64

-

กองทุนพัฒนา SME ออกมาตรการช่วยเหลือ ลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนฯ ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ  หรือไม่อยู่ในระหว่างที่ถูกกองทุนดำเนินคดี ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการพักชำระหนี้ พักชำระหนี้ได้สูงสุด ไม่เกิน 6 เดือน และไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค. 64

blank

การแพร่ระบาดของของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ได้เข้ามาซ้ำเติมผลกระทบ จากสถานการณ์ในรอบแรกที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SME) ที่ยังไม่สามารถพลิกฟื้นธุรกิจ ให้กลับสู่ภาวะปกติได้ และสร้างความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น
ดังนั้น เพื่อบรรเทาภาระการชำระหนี้ของลูกหนี้ให้มีสภาพคล่อง สามารถรักษาการจ้างงาน และดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมทั้งลดแนวโน้มการเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนฯ ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ(Non NPL) หรือไม่อยู่ในระหว่างที่ถูกกองทุนดำเนินคดี ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการพักชำระหนี้ และให้บริการความช่วยเหลือผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีในเรื่องการตลาด การเงิน และระบบบัญชี ซึ่งสามารถพักชำระหนี้ได้สูงสุด ไม่เกิน 6 เดือน และไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค. 64
โดยลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนฯ สามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้น กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ ธพว. (SME D Bank) ทุกสาขาทั่วประเทศในเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ก.ค. 64 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 1357
ที่มา : ไทยคู่ฟ้า
blank

Must Read

AIS เดินหน้าหนุนภารกิจสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 ร่วมภาคสาธารณสุข และ หอการค้าฯ เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย พื้นที่ จังหวัดตาก

AIS เดินหน้าหนุนภารกิจสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 ร่วมภาคสาธารณสุข และ หอการค้าฯ เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย พื้นที่ จังหวัดตาก 11 มิถุนายน 2564: นายอาทยา หยู่เย็น หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคเหนือ เอไอเอส กล่าวว่า “AIS ยังคงสานต่อภารกิจ AIS...
error: Alert: Content is protected !!