ครม. อนุมัติ! ให้ค่าตอบแทน อสม. เพิ่มอีก 3 เดือน ตั้งแต่ ก.ค. – ก.ย. 64 อัดงบกว่า 1,500 ล้านบาท

1657

ครม. อนุมัติ! ให้ค่าตอบแทน อสม. เพิ่มอีก 3 เดือน ตั้งแต่ ก.ค. – ก.ย. 64 อัดงบกว่า 1,500 ล้านบาท

ปัจจุบันการระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มขยายวงกว้าง ทีมด่านหน้าอย่างชาว อสม. ยังคงเฝ้าระวัง และคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในชุมชนตนเอง พร้อมลงพื้นที่สร้างความเข้าใจเรื่องวัคซีนให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจที่ดีให้แก่ชาว อสม. ล่าสุด รัฐบาลได้อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่ชาว อสม. ต่อเนื่องอีก 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 64) วงเงินรวมไม่เกิน 1,575.4950 ล้านบาท

สำหรับ โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นั้น ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมี.ค. 63 – มิ.ย. 64 เป็นระยะเวลา 16 เดือน