เชียงใหม่เผยสถานการณ์โควิด! 9 คลัสเตอร์ปลอดภัยแล้ว เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอีก 3 คลัสเตอร์หลังยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

3798

เชียงใหม่เผยสถานการณ์โควิด! 9 คลัสเตอร์ปลอดภัยแล้ว เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอีก 3 คลัสเตอร์หลังยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 64 ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ระลอกเดือนเมษายนจังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน

blank

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เปิดเผยว่า การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 64 ทำการตรวจไปจำนวน 1,064 ราย พบผู้มีผลบวก 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.28 สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการสัมผัสในครอบครัวยังคงสูง ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ได้ลดลงมาก ส่วนคลัสเตอร์ของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ มีคลัสเตอร์ที่ปลอดภัยแล้ว 9 คลัสเตอร์ โดยไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มา 28 วันแล้ว ยังคงเหลือคลัสเตอร์ที่เฝ้าระวังอยู่ 12 คลัสเตอร์ และมีคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอีก 3 คลัสเตอร์ ซึ่งในวันนี้มีคลัสเตอร์ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน 2 คลัสเตอร์ ประกอบด้วยคลัสเตอร์สันนาเม็ง อำเภอสันทราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้สะสมเป็น 14 ราย และได้ทำการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงไป 29 ราย และเสี่ยงต่ำอีก 27 ราย อีกคลัสเตอร์ เป็นคลัสเตอร์บ้านแพะ ข่วงเปา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์นี้สะสมเป็น 17 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เกิดจากการสัมผัสในสถานที่ทำงาน เขตอำเภอเมือง ตรวจผู้มีความเสี่ยงสูงไปแล้ว 123 ราย และเสี่ยงต่ำ 97 ราย และผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 1 รายในวันนี้ มาจากการระบาดในเหตุการณ์ที่เฝ้าระวังพื้นที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย