blank
blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมเดินหน้าประเมินผลกิจกรรมการประกวดผลการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นย้ำสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ข่า

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมเดินหน้าประเมินผลกิจกรรมการประกวดผลการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นย้ำสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ข่า

-

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมเดินหน้าประเมินผลกิจกรรมการประกวดผลการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นย้ำสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ข่า

blank blank

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมเดินหน้าประเมินผลกิจกรรมการประกวดผลการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นย้ำสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ข่า

S 5832974

บ่ายวันนี้ (1 มิ.ย. 64) นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมการประกวดผลการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ภายใต้โครงการคืนความสวยให้คลองแม่ข่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ลงพื้นที่ตรวจการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าครั้งที่ 2 ที่บริเวณเทศบาลตำบลป่าแดด และเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการประกวดรอบสอง ระหว่างพื้นที่ 3 อำเภอ คืออำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอหางดง และอำเภอแม่ริม

S 5832984

โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินคือ น้ำในคลองแม่ข่าใสสะอาด มีสิ่งมีชีวิตในคลองแม่ข่าให้สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไม่มีเศษขยะหรือวัชพืชในคลองแม่ข่า สามารถนำน้ำจากคลองแม่ข่ามาใช้ประโยชน์ได้ และคลองแม่ข่าในพื้นที่สามารถใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นสร้างความตระหนักให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ข่า เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าสภาพสองฝั่งคลองดีขึ้นกว่าครั้งแรกที่มีการตรวจประเมินไปแล้ว มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม รวมทั้งการกำจัดขยะในลำคลอง การบำบัดน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ จนทำให้สภาพน้ำดีขึ้นจากเดิม

S 5832976
S 5832977
S 5832978
S 5832979
S 5832980

S 5832982
S 5832987
S 5832988
S 5832989
S 5832990นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์ ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ลิ้งค์ข่าว : https://www.facebook.com/219303695323995/posts/884545785466446/

blank

Must Read

AIS เดินหน้าหนุนภารกิจสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 ร่วมภาคสาธารณสุข และ หอการค้าฯ เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย พื้นที่ จังหวัดตาก

AIS เดินหน้าหนุนภารกิจสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 ร่วมภาคสาธารณสุข และ หอการค้าฯ เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย พื้นที่ จังหวัดตาก 11 มิถุนายน 2564: นายอาทยา หยู่เย็น หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคเหนือ เอไอเอส กล่าวว่า “AIS ยังคงสานต่อภารกิจ AIS...
error: Alert: Content is protected !!