2 มิ.ย. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

589

2 มิ.ย. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

– รวมยอดสะสมระลอกใหม่ (เม.ย. – พ.ค. 64) จำนวน 4,096 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 3,987 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 85 ราย
– เสียชีวิตสะสม 24 ราย
(เม.ย.64)
– วันที่ 5 เม.ย. 64 จำนวน 4 ราย
– วันที่ 6 เม.ย. 64 จำนวน 2 ราย
– วันที่ 7 เม.ย. 64 จำนวน 5 ราย
– วันที่ 8 เม.ย. 64 จำนวน 36 ราย
– วันที่ 9 เม.ย. 64 จำนวน 148 ราย
– วันที่ 10 เม.ย. 64 จำนวน 186 ราย
– วันที่ 11 เม.ย. 64 จำนวน 281 ราย
– วันที่ 12 เม.ย. 64 จำนวน 269 ราย
– วันที่ 13 เม.ย. 64 จำนวน 260 ราย
– วันที่ 14 เม.ย. 64 จำนวน 270 ราย
– วันที่ 15 เม.ย. 64 จำนวน 272 ราย
– วันที่ 16 เม.ย. 64 จำนวน 140 ราย
– วันที่ 17 เม.ย. 64 จำนวน 164 ราย
– วันที่ 18 เม.ย. 64 จำนวน 196 ราย
– วันที่ 19 เม.ย. 64 จำนวน 116 ราย
– วันที่ 20 เม.ย. 64 จำนวน 134 ราย
– วันที่ 21 เม.ย. 64 จำนวน 99 ราย
– วันที่ 22 เม.ย. 64 จำนวน 237 ราย
– วันที่ 23 เม.ย. 64 จำนวน 151 ราย
– วันที่ 24 เม.ย. 64 จำนวน 163 ราย
– วันที่ 25 เม.ย. 64 จำนวน 91 ราย
– วันที่ 26 เม.ย. 64 จำนวน 78 ราย
– วันที่ 27 เม.ย. 64 จำนวน 57 ราย
– วันที่ 28 เม.ย. 64 จำนวน 89 ราย
– วันที่ 29 เม.ย. 64 จำนวน 68 ราย
– วันที่ 30 เม.ย. 64 จำนวน 59 ราย
(พ.ค. 64)
– วันที่ 1 พ.ค. 64 จำนวน 55 ราย
– วันที่ 2 พ.ค. 64 จำนวน 55 ราย
– วันที่ 3 พ.ค. 64 จำนวน 41 ราย
– วันที่ 4 พ.ค. 64 จำนวน 40 ราย
– วันที่ 5 พ.ค. 64 จำนวน 23 ราย
– วันที่ 6 พ.ค. 64 จำนวน 33 ราย
– วันที่ 7 พ.ค. 64 จำนวน 21 ราย
– วันที่ 8 พ.ค. 64 จำนวน 26 ราย
– วันที่ 9 พ.ค. 64 จำนวน 25 ราย
– วันที่ 10 พ.ค. 64 จำนวน 22 ราย
– วันที่ 11 พ.ค. 64 จำนวน 18 ราย
– วันที่ 12 พ.ค. 64 จำนวน 10 ราย
– วันที่ 13 พ.ค. 64 จำนวน 16 ราย
– วันที่ 14 พ.ค. 64 จำนวน 10 ราย
– วันที่ 15 พ.ค. 64 จำนวน 21 ราย
– วันที่ 16 พ.ค. 64 จำนวน 9 ราย
– วันที่ 17 พ.ค. 64 จำนวน 11 ราย
– วันที่ 18 พ.ค. 64 จำนวน 9 ราย
– วันที่ 19 พ.ค. 64 จำนวน 5 ราย
– วันที่ 20 พ.ค. 64 จำนวน 8 ราย
– วันที่ 21 พ.ค. 64 จำนวน 3 ราย
– วันที่ 22 พ.ค. 64 จำนวน 4 ราย
– วันที่ 23 พ.ค. 64 จำนวน 8 ราย
– วันที่ 24 พ.ค. 64 จำนวน 0 ราย
– วันที่ 25 พ.ค. 64 จำนวน 12 ราย
– วันที่ 26 พ.ค. 64 จำนวน 11 ราย
– วันที่ 27 พ.ค. 64 จำนวน 5 ราย
– วันที่ 28 พ.ค. 64 จำนวน 6 ราย
– วันที่ 29 พ.ค. 64 จำนวน 0 ราย
– วันที่ 30 พ.ค. 64 จำนวน 1 ราย
– วันที่ 31 พ.ค. 64 จำนวน 4 ราย
(มิ.ย. 64)
– วันที่ 1 มิ.ย. 64 จำนวน 6 ราย
– วันที่ 2 มิ.ย. 64 จำนวน 3 ราย
blank