คลังออกระเบียบใหม่ ตำรวจเบิกรางวัลนำจับความผิดจากกล้องจราจรไม่ได้แล้ว

blank

คลังออกระเบียบใหม่ ตำรวจเบิกรางวัลนำจับความผิดจากกล้องจราจร ไม่ได้แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงาน พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รอง ผบช.ภ.6 เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก คุยเรื่องจราจรกับเอกรักษ์ ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป การจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ด้วยกล้องตรวจจับหรืออุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ จะไม่สามารถเบิกเงินรางวัลได้แล้วครับ

เนื่องจาก มีข้อบังคับและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับกรณีจับกุมผู้กระทำความผิดด้วยเครื่องอุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ให้นำเงินดังกล่าวมาใช้ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานจราจรในภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เฉกเช่นเงินงบประมาณแผ่นดินเท่านั้น จึงไม่สามารถใช้เป็นเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุมได้ ส่วนการจับกุมในความผิดซึ่งหน้ายังคงมีการเบิกจ่ายเงินรางวัลเช่นเดิม

เพราะฉะนั้น ความผิดขับรถเร็ว ฝ่าไฟแดง แซงเส้นทึบ ฯลฯ ที่เป็นใบสั่งทางไปรษณีย์จากกล้องตรวจจับ ตำรวจจราจรไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ได้รับเงินรางวัลแล้วนะครับ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ