จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนฯที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

blank

จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนฯที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

blank

วานนี้ (1 มิ.ย. 64) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอาชีพ ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี 2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี
blank
ทั้งนี้ในการเข้ารับการฝึกอาชีพครั้งนี้ เป็นนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี 2564 จำนวน 20 คน ฝึกเตรียมเข้าทำงานหลักสูตรการทำขนมอบ จำนวน 11 คน และช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก จำนวน 9 คน สำหรับในการฝึกอาชีพทุกหลักสูตร วิทยากรเป็นครูฝึกฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ใช้เวลา 3 เดือน โดยแบ่งเป็นการฝึกทฤษฎีและปฏิบัติ ในสถาบันฯ จำนวน 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564 หลังจากนั้น จะส่งเข้าฝากฝึกการทำงานจริงในสถานประกอบกิจการ จำนวน 1 เดือน ระหว่างวันที่ 2 – 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งการฝึกอาชีพตามโครงการฯ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ได้รับงบประมาณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ค่าใช้จ่ายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นค่าอาหารสำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายตลอดโครงการฯ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ให้การช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” อันจะทำให้มีรายได้ ค่าจ้างที่สูงขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
blank blank blank blank
ที่มา : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่