CM108 พาแอ่ว”ถนนต้นยาง” ช่วงบ้านปากกอง อำเภอสารภี ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ทางหลวงหมายเลข 106 ถนนสายประวัติศาสตร์ ที่เป็นเส้นทางเก่าแก่ของเชียงใหม่

604

CM108 พาแอ่ว “ถนนต้นยาง” ช่วงบ้านปากกอง อำเภอสารภี ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ทางหลวงหมายเลข 106 ถนนสายประวัติศาสตร์ ที่เป็นเส้นทางเก่าแก่ของเชียงใหม่

…ใผ๋เคยลองนับกันดูก่อ ว่ามีต้นยางทั้งหมดกี่ต้น?
บนถนนเส้นนี้…”ถนนต้นยาง” ช่วงบ้านปากกอง อำเภอสารภี ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ทางหลวงหมายเลข 106 ถนนสายประวัติศาสตร์ ที่เป็นเส้นทางเก่าแก่ของเชียงใหม่ อดีตเป็นเส้นทางสายหลักที่ผู้คนใช้เดินทางเพื่อเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ จนเรียกได้ว่าเป็น “ประตูสู่เวียงพิงค์”
ด้วยความสวยงามของต้นยางใหญ่สองข้างทาง ที่รวมระยะทางไม่ต่ำกว่า 10 กิโลเมตร จึงได้ถือเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่มีต้นยางนาอายุกว่า 100 ปี ในยามเช้าจะพบกับบรรยากาศอันน่าสัมผัสที่เต็มไปด้วยความร่มรื่นจากหมอก และเพราะความงดงามของต้นยางที่เรียงรายอยู่นี้ ทำให้ถนนเส้นนี้ยังคงเป็นที่พูดถึงในความงดงาม ความลี้ลับ ประวัติศาสตร์ และถูกบันทึกภาพเก็บไว้ เพื่อเล่าต่อสู่รุ่นต่อรุ่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด…
แต่ละฤดูถนนเส้นนี้จะมีความงดงามไม่เหมือนกัน ใครเคยถ่ายภาพเก็บเอาไว้ เอามาแบ่งกันดูได้เน้อ
พิกัด : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 อำเภอสารภี ช่วงถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน
Facebook Comments