CM108 พาแอ่ว”ถนนต้นยาง” ช่วงบ้านปากกอง อำเภอสารภี ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ทางหลวงหมายเลข 106 ถนนสายประวัติศาสตร์ ที่เป็นเส้นทางเก่าแก่ของเชียงใหม่

989

CM108 พาแอ่ว “ถนนต้นยาง” ช่วงบ้านปากกอง อำเภอสารภี ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ทางหลวงหมายเลข 106 ถนนสายประวัติศาสตร์ ที่เป็นเส้นทางเก่าแก่ของเชียงใหม่

…ใผ๋เคยลองนับกันดูก่อ ว่ามีต้นยางทั้งหมดกี่ต้น?
บนถนนเส้นนี้…”ถนนต้นยาง” ช่วงบ้านปากกอง อำเภอสารภี ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ทางหลวงหมายเลข 106 ถนนสายประวัติศาสตร์ ที่เป็นเส้นทางเก่าแก่ของเชียงใหม่ อดีตเป็นเส้นทางสายหลักที่ผู้คนใช้เดินทางเพื่อเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ จนเรียกได้ว่าเป็น “ประตูสู่เวียงพิงค์”
blank
ด้วยความสวยงามของต้นยางใหญ่สองข้างทาง ที่รวมระยะทางไม่ต่ำกว่า 10 กิโลเมตร จึงได้ถือเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่มีต้นยางนาอายุกว่า 100 ปี ในยามเช้าจะพบกับบรรยากาศอันน่าสัมผัสที่เต็มไปด้วยความร่มรื่นจากหมอก และเพราะความงดงามของต้นยางที่เรียงรายอยู่นี้ ทำให้ถนนเส้นนี้ยังคงเป็นที่พูดถึงในความงดงาม ความลี้ลับ ประวัติศาสตร์ และถูกบันทึกภาพเก็บไว้ เพื่อเล่าต่อสู่รุ่นต่อรุ่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด…
แต่ละฤดูถนนเส้นนี้จะมีความงดงามไม่เหมือนกัน ใครเคยถ่ายภาพเก็บเอาไว้ เอามาแบ่งกันดูได้เน้อ
พิกัด : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 อำเภอสารภี ช่วงถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน
blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank