เชียงใหม่ เตรียมเปิดใช้แอปพลิเคชันจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ยืนยันเชียงใหม่มีวัคซีนเพียงพอ และปลอดภัย

blank

เชียงใหม่ เตรียมเปิดใช้แอปพลิเคชันจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ยืนยันเชียงใหม่มีวัคซีนเพียงพอ และปลอดภัย

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 64 ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ระลอกเดือนเมษายนจังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน โดยได้เปิดเผยถึงยอดการจองฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้มีกว่า 180,000 ราย โดยผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และประชาชนทั่วไป ให้จองการฉีดวัคซีนได้ที่บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลใกล้บ้าน ในการนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมพร้อมที่จะเปิดแอพปลิเคชันให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้จองคิวฉีดวัคซีน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งจะมีการชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง ส่วนระบบหมอพร้อมขณะนี้ได้ทำการปิดการจองชั่วคราว แต่ประชาชนที่ทำการจองผ่านหมอพร้อมไว้ ยังคงมีข้อมูลอยู่ในระบบตามเดิม ยืนยันจังหวัดเชียงใหม่มีวัคซีนเพียงพอ และปลอดภัย และขอเชิญชวนประชาชน “ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อจังหวัดเชียงใหม่”