โรงพยาบาลสันกำแพง พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ หลังจบภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มอาการปานกลาง

519

โรงพยาบาลสันกำแพง พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ หลังจบภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มอาการปานกลาง

ผู้สื่อข่าวรายงาน โรงพยาบาลสันกำแพง แจ้งประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 31 พ.ค.2564 โรงพยาบาลสันกำแพงจะกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตามเดิม หลังจากจบภารกิจรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ระดับอาการปานกลาง ซึ่งทางทีมงานโรงพยาบาลสันกำแพงได้ทำความสะอาด, อบฆ่าเชื้อเครื่องมือ/สถานที่, ตรวจ swab เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ซึ่งทุกคนผลการตรวจเป็น “ลบ” ไม่ติดเชื้อ ) เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว

ต้องขอขอบคุณประชาชนชาวสันกำแพงที่เข้าใจและสนับสนุนการทำภารกิจเปิดรักษาโควิด-19 จนเสร็จสิ้น แม้ปฏิบัติการครั้งนี้ส่งผลให้ท่านและญาติพี่น้องมีความไม่สะดวกในการรับบริการ แต่เราก็ผ่านเรื่องนี้มาด้วยกัน และ หากมีข้อบกพร่องหรือความไม่สะดวกในการดำเนินการที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลสันกำแพงก็ขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย