ด่วน! ‘หมอพร้อม’ ประกาศหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 31 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

blank

ด่วน! ‘หมอพร้อม’ ประกาศหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 31 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานเฟซบุ๊ก หมอพร้อม ได้โพสต์ระบุว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ ศบค. และสอดคล้องกับการจัดสรรวัคซีนโควิด ระบบหมอพร้อมจะหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

สําหรับประชาชนทุกกลุ่มที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ดังนี้ 1. พื้นที่กรุงเทพฯ ให้ใช้ระบบของกรุงเทพมหานคร หรือระบบอื่นที่เปิดบริการ 2.ต่างจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ดําเนินการผ่าน

2.1 อสม./ รพ.สต./ โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน (ไม่จําเป็นต้องมีประวัติ) 2.2 ระบบออนไลน์ (แอปพลิเคชัน/ เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ) ของจังหวัด

2.3 หมอพร้อม LINE OA/ แอปพลิเคชันหมอพร้อม เมื่อเปิดให้บริการอีกครั้ง สําหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจําตัว 7 กลุ่มโรคที่ทําการนัดหมายไว้แล้ว สามารถไปรับการฉีดวัคซีนได้ตามกําหนดเดิม

อนึ่ง ระบบหมอพร้อม ยังใช้งานได้ตามปกติสําหรับประชาชนทุกกลุ่ม ในการแสดงข้อมูล หลังการฉีดวัคซีน แจ้งนัดหมายในการฉีดเข็มที่ 2 และการเป็นหลักฐานประกอบการขอใบรับรอง การฉีดวัคซีนโควิด