เตือน! มิจฉาชีพได้แอบอ้างเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน อย่าหลงเชื่อ “กู้เงินออนไลน์” หลอกให้โอนเงินค่าธรรมเนียมก่อนหนีหาย

349

เตือน! มิจฉาชีพได้แอบอ้างเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน อย่าหลงเชื่อ “กู้เงินออนไลน์” หลอกให้โอนเงินค่าธรรมเนียมก่อนหนีหาย

 

blank

มีเรื่องเตือนภัยเรื่องใกล้ตัวมาบอกกล่าวครับ ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพได้แอบอ้างเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน โดยใช้ชื่อนิติบุคคลและสถานที่ตั้งสำนักงาน ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือผ่านสื่อดิจิทัลหรือช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ
โดยจะหลอกลวงประชาชนที่จะขอกู้ยืมเงิน ให้ทำสัญญากู้ยืมเงินและแจ้งว่าเงินกู้ได้รับการอนุมัติแล้ว ขอให้โอนเงินค่าดำเนินการหรือค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีผู้ให้กู้ (บุคคลธรรมดา) ก่อนล่วงหน้า ทำให้มีประชาชนหลายรายหลงเชื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลและโอนเงินค่าธรรมเนียมไปให้ผู้แอบอ้าง และไม่ได้รับเงินกู้ตามที่จะขอกู้ยืมเงิน
ดังนั้น จึงขอแจ้งเตือนประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่มีการแอบอ้างในลักษณะดังกล่าว และให้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นการถูกหลอกลวง
รวมถึงผู้ที่จะกู้ยืมเงินจากผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (Non – bank) ขอให้ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อภายใต้การกำกับที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังที่ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกู้ยืมเงิน เช่น การทำสัญญากู้ยืมเงิน เป็นต้น
และเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงและการฉ้อโกงทรัพย์สิน สามารถเช็กชื่อผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ หรือ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ หรือ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ได้ ได้ที่เว็บไซต์ www.1359.go.th
หากพบเบาะแสบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้าง สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สายด่วน 1359 หรือแจ้งความร้องทุกข์โดยตรงได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สายด่วน 1599
ที่มา : ไทยคู่ฟ้า