เชียงใหม่ประกาศเพิ่ม พนักงานขับรถรับส่งสินค้า จากพื้นที่ อ.แม่สาย ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุก 7 วัน

362

เชียงใหม่ประกาศเพิ่ม พนักงานขับรถรับส่งสินค้า จากพื้นที่ อ.แม่สาย ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุก 7 วัน

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 64 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ประกาศเพิ่มเติมให้รถที่รับสินค้าจากอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุก 7 วัน ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ เนื่องจากพบว่ายังคงมีการระบาดในพื้นที่อำเภอแม่สาย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศให้ตรวจในกลุ่มผู้ที่รับสิ่งค้าและขับรถโดยสารไปมาในพื้นที่ 4 จังหวัดสีแดงเข้ม แล้ว

สำหรับการตรวจคัดกรองพนักงานขับรถ ที่ได้เดินทางไปส่งของต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ป่วยโควิดที่รักษาหายแล้ว สามารถใช้ใบรับรองแพทย์ได้ โดยไม่ต้องมาตรวจซ้ำทุก 7 วัน