คณะแพทย์ มช. ปิดหอผู้ป่วยหนักโควิด-19 รพ.ประสาท หลังจำนวนผู้ป่วยโควิดที่มีอาการรุนแรงระดับหนักและปานกลางลดลง หลังจากรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนักในเชียงใหม่กว่า 63 ราย รวม 47 วัน

blank

คณะแพทย์ มช. ปิดหอผู้ป่วยหนักโควิด-19 รพ.ประสาท หลังจำนวนผู้ป่วยโควิดที่มีอาการรุนแรงระดับหนักและปานกลางลดลง หลังจากรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนักในเชียงใหม่กว่า 63 ราย รวม 47 วัน

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวว่า “จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้จํานวนห้อง ICU ความดันลบของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการหนัก เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยอาการปานกลางและอาการหนักเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว การขยายศักยภาพของห้อง ICU จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม คณะแพทยศาสตร์ มช. จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยการเปิดห้อง ICU ความดันลบหรือ Cohort ICU 4 ที่ รพ.ประสาท เพิ่มอีก จำนวน 10 เตียง เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่รวดเร็ว ปลอดภัย และบุคลากรทางการแพทย์ต้องมีความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วย และมีภาวะสุขภาพจิตใจที่ดี”

192197611 4092886357416356 262798688631326020 n

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวเพิ่มเติมว่า “ วันนี้(28 พ.ค.2564)เป็นวันสุดท้ายของการรักษาผู้ป่วยหนักโควิด-19 ที่ รพ ประสาทเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลา 47 วัน (ระหว่างวันที่12เม.ย.-28 พ.ค.2564) ที่คณะแพทยศาสตร์ มช.ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการดูแลผู้ป่วย จำนวน 63 ราย โดยจัดทีมแพทย์ , พยาบาล , บุคลากร เจ้าหน้าที่ รวมทั้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสูง เวชภัณฑ์ยา , วัสดุทางการแพทย์ , ชุด PPE โดยทางโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้อนุเคราะห์ห้อง ICU , เครื่องช่วยหายใจ , ระบบบริการขนย้ายผู้ป่วย และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลากร ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ในครั้งนี้ ทําให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอขอบคุณแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และบุคลากรทุกท่านที่ให้การสนับสนุนภาระกิจในครั้งนี้ ขอขอบคุณอาจารย์แพทย์ , แพทย์ , ฝ่ายการพยาบาลจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และบุคลากรทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังการทำให้ภาวะวิกฤติในครั้งนี้ผ่านไปได้เป็นอย่างดี “

192013058 4092886557416336 7374097911101504366 n
192102931 4092886667416325 3566703519302561938 n192215472 4092887384082920 8780213195383675593 n
192452897 4092887450749580 9124399326133541287 n (1)
192452897 4092887450749580 9124399326133541287 n
193146295 4092887314082927 4316469867845342004 n