สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดค่าปรับจราจร ฉบับใหม่ ใช้มาตรฐานเดียวกัน

309

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดค่าปรับจราจร ฉบับใหม่ ใช้มาตรฐานเดียวกัน

 •  ไม่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวหรือไม่อาจแสดงต่อเจ้าพนักงานเมื่อขอตรวจ ปรับ 200 บาท
 •  ไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณไฟจราจร ปรับ 500 บาท
 •  ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร ปรับ 500 บาท
 •  ไม่ขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด ปรับ 500 บาท
 •  ไม่สวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ปรับ 400 บาท และขับขี่รถจักรยานยนต์ ในขณะที่คนโดยสารฯมิได้สวมหมวกกันน็อก ปรับ 800 บาท
 •  ไม่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยว เมื่อเลี้ยวหรือแซง ปรับ 200 บาท
 •  ขับรถในลักษณะที่กีดขวางการจราจร ปรับ 400 บาท
 • ขับรถคร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ ปรับ 500 บาท
 • ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถโดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา ปรับ 500 บาท
 • ไม่ยอมให้รถที่ใช้ความเร็วสูงกว่าผ่านขึ้นหน้า ปรับ 500 บาท
 • จอดรถบนสะพาน ปรับ 400 บาท

blank

ข้อมูลจาก : ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิด ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563
ลิ้งค์ข่าว : https://1th.me/FI0EB