ประชาสัมพันธ์ จัดการจราจรแบบวงเวียนแยกเกษตรคันคลอง ในวันที่ 20 ก.ค. นี้

     กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจร ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ช่วงเวลา 09.00 – 15.00 น. จะมีการปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณแยกเกษตรคันคลอง โดยทำวงเวียนขนาดใหญ่เพื่อทำการเคลื่อนย้ายตู้สัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกดังกล่าว จึงอยากฝากวางแผนในการเดินทางหรือเผื่อระยะเวลาในการเดินทางเส้นทางดังกล่าวด้วยครับ