‘วิษณุ’ เผยเตรียมส่ง พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ให้สภาฯ พิจารณา รับหากไม่ผ่าน อาจต้องยุบสภา

117

‘วิษณุ’ เผยเตรียมส่ง พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ให้สภาฯ พิจารณา รับหากไม่ผ่าน อาจต้องยุบสภา

 

วันที่ 27 พ.ค. 64 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เผยว่า พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 5 แสนล้านบาท การนำมาใช้เยียวยาแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู เศรษฐกิจ ที่เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 จะสามารถส่งให้สภาผู้แทนราษฎรได้ใน 1 – 2 วันนี้ เพื่อเตรียมบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระ

โดยขึ้นอยู่กับที่ประชุมสภาฯ ว่าสมควรจะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระในวันใด ซึ่ง สภาฯ จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ก่อน ในวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย.หากเห็นว่าเรื่องนี้เป็น พ.ร.ก.การเงินและมีความเร่งด่วนก็สามารถที่จะประชุมในวันที่ 4 มิ.ย. ได้
โดย รองนายกรัฐมนตรี ตอบคำถามของสื่อมวลชน ว่าพระราชกำหนดดังกล่าวถือเป็นกฎหมายการเงิน หากไม่ผ่านเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว นายกรัฐมนตรีจะต้องยุบสภาหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ใช่ ถูกต้อง ถือเป็นธรรมเนียม
Facebook Comments