ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 19 – 26 ก.ค. 62 จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 19 – 26 ก.ค. 62 จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่