กรมศุลกากร ชวนชำระเงินออนไลน์ ผ่าน Bill Payment เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดเสี่ยงโควิด-19

99

กรมศุลกากร ชวนชำระเงินออนไลน์ ผ่าน Bill Payment เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดเสี่ยงโควิด-19

blank
กรมศุลกากร ชวนผู้ประกอบการชำระเงินออนไลน์ ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อื่นๆ และ/หรือเงินประกัน ผ่านระบบ Bill Payment ของทางธนาคารหรือตัวแทนรับชำระ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดความเสี่ยงการระบาดของโรค โควิด19  โดยมีวิธีการใช้ระบบ Bill Payment เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1 เตรียมเอกสารเพื่อขอชำระค่าภาษีอากร เช่น ใบขนสินค้า ใบสั่งเก็บเงิน ใบแจ้งหนี้ โดยพิมพ์แบบฟอร์มที่มี QR code Barcode และเลขอ้างอิงเพื่อใช้ประกอบ
2 ชำระเงินได้หลายช่องทาง ได้แก่ Internet Banking Mobile Banking ตู้ ATM และเคาน์เตอร์บริการของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และตัวแทนรับชำระต่างๆ ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-eleven) และ Big C
3.ผู้ประกอบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้จากระบบ e-Tracking แต่ต้องลงทะเบียนก่อน สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ไม่จำกัดจำนวน ภายใน 5 ปี และใช้แทนใบเสร็จรูปแบบเดิมในการยื่นกับหน่วยงานอื่นๆ ได้
หากมีข้อสงสัยติดต่อ สายด่วนกรมศุลกากร โทร.1164 ในวันและเวลาราชการ
blank
blank
blank
ที่มา : รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล