CM108 พาชมวัด 5 วัด สวยๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ วัดดอยคำ / วัดเจย์ดีหลวง / วัดสวนดอก / วัดอุโมงค์ / วัดโลกโมฬี

278

CM108 พาชมวัด 5 วัด สวยๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ วัดดอยคำ / วัดเจย์ดีหลวง / วัดสวนดอก / วัดอุโมงค์ / วัดโลกโมฬี

– 26 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา –
CM108 พาชมวัดสวยๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ มีใครเคยไปกราบไหว้แและเยี่ยมชมความงามวัดไหนมาแล้วบ้าง❓วัดดอยคำ / วัดเจย์ดีหลวง / วัดสวนดอก / วัดอุโมงค์ / วัดโลกโมฬี
?“วันวิสาขบูชา” อีกหนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เหมือนกันทั้งสามวัน ต่างกันเพียงปี พ.ศ. เท่านั้น
?นอกจากจะเป็นวันสำคัญของทางศาสนาพุทธแล้ว วันวิสาขบูชายังถือเป็น “วันสำคัญของโลก” ด้วยเหตุผลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อมวลมนุษย์ทั้งหลาย จากการที่ยกเลิกการแบ่งชนชั้นวรรณะ ซึ่งนั่นหมายถึงการเลิกทาสโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อนั่นเอง
blank blank blank blank blank
blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank
…(แฟ้มภาพจาก CM108)…
?วัดดอยคำ ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ (Map : https://goo.gl/maps/xB98eNc7V4qAP4xR7 )
?เจย์ดีหลวง ตั้งอยู่ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (Map : https://goo.gl/maps/ycbPaFgRjyKefuTFA )
? วัดสวนดอก ตั้งอยู่ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากประตูสวนดอกไปทาง ทิศตะวันตกประมาณ 1 Km (Map : https://goo.gl/maps/Vzrvr4ogxYfA2nRB8 )
?วัดอุโมงค์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (Map : https://goo.gl/maps/66UUCBPu3koaLkbf9 )
? วัดโลกโมฬี ตั้งอยู่ที่ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (Map : https://goo.gl/maps/xDtSXYqo8WKeUXN88 )