CM108 พาชมวัด 5 วัด สวยๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ วัดดอยคำ / วัดเจย์ดีหลวง / วัดสวนดอก / วัดอุโมงค์ / วัดโลกโมฬี

209

CM108 พาชมวัด 5 วัด สวยๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ วัดดอยคำ / วัดเจย์ดีหลวง / วัดสวนดอก / วัดอุโมงค์ / วัดโลกโมฬี

– 26 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา –
CM108 พาชมวัดสวยๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ มีใครเคยไปกราบไหว้แและเยี่ยมชมความงามวัดไหนมาแล้วบ้าง❓วัดดอยคำ / วัดเจย์ดีหลวง / วัดสวนดอก / วัดอุโมงค์ / วัดโลกโมฬี
?“วันวิสาขบูชา” อีกหนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เหมือนกันทั้งสามวัน ต่างกันเพียงปี พ.ศ. เท่านั้น
?นอกจากจะเป็นวันสำคัญของทางศาสนาพุทธแล้ว วันวิสาขบูชายังถือเป็น “วันสำคัญของโลก” ด้วยเหตุผลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อมวลมนุษย์ทั้งหลาย จากการที่ยกเลิกการแบ่งชนชั้นวรรณะ ซึ่งนั่นหมายถึงการเลิกทาสโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อนั่นเอง
…(แฟ้มภาพจาก CM108)…
?วัดดอยคำ ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ (Map : https://goo.gl/maps/xB98eNc7V4qAP4xR7 )
?เจย์ดีหลวง ตั้งอยู่ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (Map : https://goo.gl/maps/ycbPaFgRjyKefuTFA )
? วัดสวนดอก ตั้งอยู่ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากประตูสวนดอกไปทาง ทิศตะวันตกประมาณ 1 Km (Map : https://goo.gl/maps/Vzrvr4ogxYfA2nRB8 )
?วัดอุโมงค์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (Map : https://goo.gl/maps/66UUCBPu3koaLkbf9 )
? วัดโลกโมฬี ตั้งอยู่ที่ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (Map : https://goo.gl/maps/xDtSXYqo8WKeUXN88 )
Facebook Comments