Home ข่าวทั่วไทย ระวัง! ถูกหลอกใช้ชื่อ รับ - ส่ง ยาเสพติดทางไปรษณีย์

ระวัง! ถูกหลอกใช้ชื่อ รับ – ส่ง ยาเสพติดทางไปรษณีย์

-

ระวัง! ถูกหลอกใช้ชื่อ รับ – ส่ง ยาเสพติดทางไปรษณีย์

     จากกรณีที่ในขณะนี้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์และบริการจัดส่งสินค้า/พัสดุภัณฑ์ในการกระทำความผิด จนทำให้มีผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อและได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์

     จึงอยากประชาสัมพันธ์ ให้พ่อแม่ผู้ปกครองและครู ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาและแจ้งเตือนบุตรหลานให้ระมัดระวังการถูกใช้ชื่อเป็นผู้ส่ง – รับพัสดุภัณฑ์ และตัวเด็กๆเอง ก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้คนอื่นยืมบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของเรา

หากมีการ ส่ง – รับ ยาเสพติดจะมีความผิดอะไรบ้าง?
• การส่งยาเสพติดให้ผู้ซื้อในประเทศ มีความผิดฐานจำหน่าย มีโทษสูงสุดคือ จำคุกตลอดชีวิตและปรับ 1,000,000 – 5,000,000 บาท หรือประหารชีวิต
• การส่งยาเสพติดไปยังผู้ซื้อในต่างประเทศ มีความผิดฐานส่งออก
• ผู้รับยาเสพติด มีความผิดฐานครอบครอง
• การส่งสิ่งผิดกฎหมายทางไปรษณีย์ (สำหรับผู้ประกอบการ) มีโทษปรับ ตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท

พบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แจ้งสายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชม.

ข้อมูล : รัฐบาลไทย

Must Read

แจ้งด่วน!! คนไทย 2 ล้านคน ยังไม่ยื่นแบบรายการภาษี ใกล้สิ้นสุดการขยายเวลา ขอเชิญยื่นด่วน ภายใน 31 ส.ค.63

แจ้งด่วน!! คนไทย 2 ล้านคน ยังไม่ยื่นแบบรายการภาษี ใกล้สิ้นสุดการขยายเวลา ขอเชิญยื่นด่วน ภายใน 31 ส.ค.63 กรมสรรพากรขอเชิญผู้มีเงินได้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 อีกกว่า 2 ล้านราย ยื่นแบบภายใน 31 สิงหาคม 2563 แนะให้ยื่นแบบฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต สะดวกง่ายได้ทั้งจ่ายและผ่อนชำระภาษี ส่วนผู้ที่ขอคืนภาษีแนะนำให้สมัครพร้อมเพย์ได้ภาษีคืนเร็ว นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ...
error: Alert: Content is protected !!