ระวัง! ถูกหลอกใช้ชื่อ รับ – ส่ง ยาเสพติดทางไปรษณีย์

5260

ระวัง! ถูกหลอกใช้ชื่อ รับ – ส่ง ยาเสพติดทางไปรษณีย์

     จากกรณีที่ในขณะนี้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์และบริการจัดส่งสินค้า/พัสดุภัณฑ์ในการกระทำความผิด จนทำให้มีผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อและได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์

     จึงอยากประชาสัมพันธ์ ให้พ่อแม่ผู้ปกครองและครู ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาและแจ้งเตือนบุตรหลานให้ระมัดระวังการถูกใช้ชื่อเป็นผู้ส่ง – รับพัสดุภัณฑ์ และตัวเด็กๆเอง ก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้คนอื่นยืมบัตรประชาชนหรือเอกสารแสดงตนของเรา

หากมีการ ส่ง – รับ ยาเสพติดจะมีความผิดอะไรบ้าง?
• การส่งยาเสพติดให้ผู้ซื้อในประเทศ มีความผิดฐานจำหน่าย มีโทษสูงสุดคือ จำคุกตลอดชีวิตและปรับ 1,000,000 – 5,000,000 บาท หรือประหารชีวิต
• การส่งยาเสพติดไปยังผู้ซื้อในต่างประเทศ มีความผิดฐานส่งออก
• ผู้รับยาเสพติด มีความผิดฐานครอบครอง
• การส่งสิ่งผิดกฎหมายทางไปรษณีย์ (สำหรับผู้ประกอบการ) มีโทษปรับ ตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท

พบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แจ้งสายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชม.

ข้อมูล : รัฐบาลไทย