อย. ย้ำประชาชน เครื่องตรวจวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ใช้ยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ไม่ได้

263

อย. ย้ำประชาชน เครื่องตรวจวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ใช้ยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ไม่ได้

           นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีสื่อ ต่าง ๆ โฆษณาแนะนำให้ประชาชนหาซื้อเครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว มาไว้ติดบ้านเพื่อวัดระดับออกซิเจนในร่างกายและตรวจสอบว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ขอเรียนว่า เครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้วไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 แต่ใช้ตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อประเมินสภาวะผิดปกติของร่างกายหรือติดตามอาการของผู้ป่วย

            รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า เครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์  เช่น ติดตามโรค หรืออาการบาดเจ็บ จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ชนิดหนึ่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ อย.   ผู้ที่ประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าต้องดำเนินการยื่นขออนุญาตกับทาง อย. เสียก่อน รวมไปถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทั้งในกระบวนการผลิตและการนำเข้า รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ท้องตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ประชาชนได้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในการใช้งาน และตรวจสอบการโฆษณาไม่ให้มีการกล่าวอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง แต่สำหรับเครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดรูปแบบอื่นๆหากไม่ได้ใช้งานทางการแพทย์  เช่น  การกีฬาหรือการท่องเที่ยว จะไม่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์และไม่ต้องขออนุญาตกับ อย.

Facebook Comments