ประชาสัมพันธ์การจราจร ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ช่วงป่าเมี่ยง-ปางน้ำถุ จะมีการยกวางคานคอนกรีตสะพานลอย 22-23 ก.ค. นี้

6529

ประชาสัมพันธ์การจราจร ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ช่วงป่าเมี่ยง-ปางน้ำถุ จะมีการยกวางคานคอนกรีตสะพานลอย 22-23 ก.ค. นี้

     ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจร “ยกวางคานคอนกรีตของสะพานลอยคนเดินข้าม จำนวน 2 จุด” ด้วยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 มีโครงการก่อสร้างฯ ที่กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง-บ.ปางน้ำถุ

โครงการฯ มีความประสงค์จะทำการ “ยกวางคานคอนกรีตของสะพานลอยคนเดินข้าม จำนวน 2จุด” ดังนี้

-วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.00 น. บริเวณ กม.47+030
-วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.00 น. บริเวณ กม.42+ 190

     ดำเนินการยกวางคานสะพานลอยคนข้ามถนน (Pedestrian Bridge) โดยจัดให้มีช่องทางเบี่ยง และเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจร ตลอดช่วงเวลาที่ทำการจนแล้วเสร็จ โดยรถยนต์ทุกชนิดสามารถผ่านได้ตามปกติ

     ในระหว่างการดำเนินการ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือทุกท่านโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร และวางแผนการเดินทางและโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวด้วย สอบถามข้อมูลเติมได้ที่ 093-263 5511 นายศรชัย จันทร์นวล นายช่างโครงการฯ