แจกปุ๋ยฟรี‼ เทศบาลนครเชียงใหม่แจกให้ประชาชน นำไปปลูกพืชผักสวนครัว รับได้ที่ ศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยฯ ด้านหลังสวนหลวงล้านนา ร. 9

3675

แจกปุ๋ยฟรี‼ เทศบาลนครเชียงใหม่แจกให้ประชาชน นำไปปลูกพืชผักสวนครัว รับได้ที่ ศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยฯ ด้านหลังสวนหลวงล้านนา ร. 9

เฟซบุ๊ก ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ โพสต์ระบุว่า ในหนึ่งถึงสองเดือนที่ผ่านมานั้นเป็นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางจังหวัดได้ ประกาศให้สถานประกอบการต่างจาก หยุดให้บริการ ตลอดถึงมาตรการ work from home จึงทำให้มีประชาชนจำนวนมาก มาขอรับบริการ ปุ๋ยฟรี( จากการรณรงค์ไม่เผากิ่งไม้ใบไม้เทศบาลจะเอาไปทำปุ๋ย) จากฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อม ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อนำปุ๋ยไปปลูกพืชผักสวนครัว สำหรับบริโภคในครอบครัว โดยทาง จัดการสภาพแวดล้อม ส่วนช่างสุขาภิบาลได้เตรียม ปุ๋ย ให้มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ติดต่อรับปุ๋ย จากเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ที่ ศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยและเกษตรอินทรีย์ ด้านหลังสวนหลวงล้านนา ร.9

186541745 4060902063956147 7377270877974552468 n
186481273 4060901920622828 764646015471675693 n
186486183 4060900517289635 6858861189996163921 n
186488174 4060901173956236 6428074297636350457 n
186496951 4060902843956069 2982205083256014745 n
186498651 4060901683956185 8182365055159506370 n
186504697 4060901577289529 6593466001122513476 n
186510214 4060902517289435 8902152452063238709 n
186522467 4060900973956256 2787223684325860426 n
186524095 4060900723956281 6592334931115135993 n

Facebook Comments