รู้หรือไม่? กรณีเพื่อนยืมเงินเพื่อน ทวงหนี้ได้ไม่จำกัด ไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย พรบ. การทวงถามหนี้ 2558

412

รู้หรือไม่? กรณีเพื่อนยืมเงินเพื่อน ทวงหนี้ได้ไม่จำกัด ไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย พรบ. การทวงถามหนี้ 2558

การทวงหนี้ พ.ศ. 2558 เพื่อนสามารถจะทวงหนี้เพื่อนวันละกี่ครั้งก็ได้ สำหรับการทวงหนี้ผ่านแอพพลิเคชันไลน์ หากมีการส่งข้อความไปหาลูกหนี้แล้ว ถูกเปิดอ่าน แม้ไม่มีการตอบรับก็ถือว่าลูกหนี้ ได้รับทราบการทวงถามหนี้แล้ว

การทวงถามหนี้ผ่านโทรศัพท์ หากลูกหนี้รับสายแล้ว มีการพูดคุยกันในสาระสำคัญ ที่แสดงเจตนาในการทวงถามหนี้ ให้ถือว่าเป็นการทวงหนี้แล้ว 1 ครั้ง หากลูกหนี้ไม่รับโทรศัพท์ หรือรับสายก่อนกดตัดสาย จะถือว่ายังไม่ได้มีการติดตามทวงถามหนี้

ห้ามแจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ ให้แก่ผู้อื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบที่ไม่เป็นธรรมได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม โทร. 0-2575-3344

 

ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

Facebook Comments