เชียงใหม่แถลง‼ คลัสเตอร์บ้านแพะ หมู่ 4 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง ติดโควิด 10 ราย พบมีผู้ติดเชื้อกระจายไปยังพื้นที่ บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า บ้านมะขามหลวง อ.สันป่าตอง

679
blank

เชียงใหม่แถลง‼ คลัสเตอร์บ้านแพะ หมู่ 4 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง ติดโควิด 10 ราย พบมีผู้ติดเชื้อกระจายไปยังพื้นที่ บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า บ้านมะขามหลวง อ.สันป่าตอง

blank

วันที่ 18 พ.ค. 64 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เปิดเผยว่า มีคลัสเตอร์ใหม่ที่พบเพิ่ม 1 คลัสเตอร์ คือบ้านแพะ ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง มีการระบาดในครอบครัวจากการไปร่วมงานศพในหมู่บ้าน และติดต่อไปยังเพื่อนร่วมงานและคนในครอบครัวอีกพื้นที่หนึ่ง ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อแล้วทั้งหมด 10 ราย ทางหมู่บ้านจึงได้ทำการปิดบริเวณพื้นที่เสี่ยงแล้ว

ทั้งนี้ได้ทำการค้นหากลุ่มเสี่ยงสูงมาทำการตรวจหาเชื้อ พบมีผู้ติดเชื้อกระจายไปยังพื้นที่บ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า และบ้านมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการอื่นใดที่เข้าข่ายโรคโควิด-19 ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที